ET STED AT VÆRE

Her kan du se en liste over steder, hvor du har mulighed for at søge vejledning og finde noget at lave i dag- og aftentimerne.
Stedernes tilbud kan variere meget, så det er en god idé lige at kigge beskrivelsen igennem, før du opsøger dem.

 

AKTIVITETS- OG VÆRESTEDER

Kofoeds Skole

Kofoeds Skole

Målgruppe:
Socialt udsatte mennesker mellem 18  og 65 år.

Åbningstider:
Mandag – torsdag fra kl. 8.00 – 16.00.
Fredag fra kl. 8.00 – 14.00.

Om stedet:
Kofoeds Skole arbejder med socialt udsatte og arbejdsledige, som har massive problemer og barrierer ud over ledighed. Mennesker, som ofte har brug for en individuel og særlig indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet.
Der kan være tale om misbrugere, mennesker med psykiske lidelser, fysiske problemer, familie og netværksproblemer, indlæringsvanskeligheder og dårlig skole- og uddannelsesbaggrund.
Elever indskrevet på Kofoeds Skole har mulighed for at få akuthjælp til tandbehandling, tøj, møbler, psykolog, advokatbistand, socialrådgivning, studievejledning.
Det er muligt at være tilknyttet Kofoeds skole både som selvmøder, men også i et forløb gennem Kommunen. Her er der forskellige ”pakker” man kan vælge imellem. Intensive pakke, mentor pakke mm. På værkstederne er arbejdet tilrettelagt som en arbejdsplads, og er samtidig med til at optræne borgerens ressourcer og kompetencer. Der er ud over de mange værksteder et bredt udvalg af undervisningstilbud på KS i alt fra FVU til billedværksted.

Adresse:
Nyrnberggade 1
2300 Kbh S

Kontakt:
32 68 02 00
ks@kofoedsskole.dk
kofoedsskole.dk
Kofoeds Skoles Facebookside

Kanten

Kanten Bragesgade

Målgruppe:
Unge mellem 18-30 år, som er hjemløse, bor på herberg eller er sofasovere.

 

Åbningstider:

Tirsdag: 13–21

Torsdag 17-21

Søndag 16-20

 

Om stedet:

På Kanten kan du få et pusterum fra livet som hjemløs, deltage i vores aktiviteter og spise med alle tre aftener kl. 18.00
Hos os kan du:

  • Få råd og vejledning af vores socialrådgiver Lisbeth
  • Vaske dit tøj
  • Tage et bad
  • Opbevare dine ejendele i et aflåst skab
  • Deltage i vores aktiviteter, bl.a. fodbold og fællesspisning alle tre aftener kl. 18.00

Adresse:
Bragesgade 10E (i baghuset på 1. sal)
2200 København N

Kontakt:

60 43 55 44 // rkh.kanten@rodekors.dk
(telefonen besvares kun i åbningstiden)

Daglig leder Anne-Katrine Sørensen
28 92 08 48 // rkh.anne.sorensen@rodekors.dk
Socialrådgiver Lisbeth Amby
28 29 47 11 // rkh.lisbeth.amby@rodekors.dk

www.rødekors.dk/hovedstaden

Kantens Facebookside

Fountain House

Fountain House

Målgruppe:
Henvender sig til psykisk sårbare mellem 18 og 60 år, der har brug for struktur og socialisering i deres hverdag.

Åbningstider:

Mandag 8:30 – 16.00
Tirsdag  8:30 – 16.00
Onsdag  8:30 – 16.00
Torsdag 8:30 – 20.00
Fredag   8:30 – 15.00

Om stedet:
Et medlemskab af huset er gratis og tidsubegrænset. Huset består af fire forskellige afdelinger, der hver især er målrettet forskellige aldersgrupper og livssituationer.

Kernehuset er et tilbud for mennesker fra 18-60 år, der i en kortere eller længere periode ønsker en struktureret hverdag med små og store arbejdsopgaver. Det kan være lige fra PR-arbejde og IT-opgaver til madlavning og telefonpasning.

Ungehuset Fontana (18-30 år) er åbent for alle unge, der står overfor psykisk svære udfordringer.
Du behøver ikke at være i psykiatrisk behandling for at komme her. Mulighed for at indgå i forløb med undervisning og aktiviteter. Et undervisningsforløb består af fire dele: et temaforløb, coaching, kropstræning og praktisk arbejde. Herudover er der mulighed for at deltage i andre valgfrie aktiviteter Forløbet i huset er ikke tidsbestemt, men kan strække sig fra tre måneder til flere år afhængig af den enkeltes situation og behov. Brugerne af huset, er unge mennesker, der på grund af psykiske vanskeligheder er droppet ud af eller aldrig er begyndt på en uddannelse og måske har været indlagt i en periode.

Åbningstider i Ungehuset Fontana:

Mandag 8:30 – 16.00
Tirsdag  8:30 – 16.00
Onsdag  8:30 – 20.00
Torsdag 8:30 – 16.00
Fredag   8:30 – 15.00

Fontana skolen (16-25 år) er særligt udvalgt af Københavns Kommune til at varetage uddannelse for unge med psykiske vanskeligheder. Det er den STU med størst udvalg af fag og kurser samt sociale aktiviteter i Københavns Kommune. Hver elev får en kontaktperson, der gennem coaching støtter den unge i at holde fast i processen under hele skoleforløbet.

Bogstøtten (18-60 år)er et tilbud til psykisk sårbare studerende, med eller uden diagnose. Tilbuddet er primært rettet imod Københavner borgere, men studerende fra andre kommuner kan bruge Bogstøtten efter forudgående aftale med en sagsbehandler i den pågældende kommune. Giver mulighed for at få støtte fra både vejledere og medstuderende. Man kan få individuel hjælp til strukturering, opgaveskrivning og eksistentielle problemer.

Der bliver endvidere arrangeret forskellige sociale aktiviteter som fællesspisning, museumsbesøg og ture, hvor man kan deltage i det omfang, man har tid og lyst.

Adresse:
Teglværksgade 22
2100 Kbh Ø

Kontakt:
39 16 09 10
fh@fountain-house.dk
fountain-house.dk
Fountain Houses Facebookside

Det Vilde Liv

Det Vilde Liv På Staden

Målgruppe:
Socialt udsatte unge der færdes i området omkring Christiania og Christianshavn.
Aldersgruppen er 12-18, men unge op til 21 år har mulighed for at benytte tilbuddet.

Åbningstider:
Tirsdag fra kl.  12.00 – 21.00.
Onsdag fra kl. 12.00 – 18.00.
Torsdag fra kl. 12.00 – 21.00.
Fredag fra kl. 12.00 – 18.00.

Om stedet:
Det Vilde Liv er et tilbud til unge, der har lyst og behov for et alternativ til at ryge hash, lave kriminalitet, ensomhed mm.
Vilde Liv fokuserer på at finde ind til den enkeltes drømme, lyster, ønsker, behov, problematikker og fremtid. Vilde Liv forsøger at åbne op for nogen af de muligheder, som findes for de unge. Det kan være skoletilbud, produktionsskole, rådgivning på U-Turn, praktik via Spydspidsen, projekter, arbejde mv.
Vilde Liv giver anonym rådgivning, fælles aktiviteter, projektmageri, voksenkontakt, og meget mere. Rammerne tager udgangspunkt i skurvognen, udendørsfaciliteter (borde og bænke) og fællesspisning i vognen eller inde på selve Christiania.

Adresse:
Skurvognen ved Fredens ark på Christiania

Kontakt:

+45 26 14 35 04
post@detvildeliv.dk
vildeliv.kk.dk
Det Vilde Livs Facebookside

Settlementet

Settlementet/Sidegadeprojektet

Målgruppe:
Arbejdsledige i alle aldre.

Åbningstider:
Mandag – fredag i dagtimerne.

Om stedet:
Flexjob, praktikker, skånejob, beskæftigelses tilbud.
Sidegaden er et miljø- og beskæftigelsesprojekt. Sidegaden omfatter fire socialøkonomiske virksomheder og væresteder. Alle butikker og aktiviteter drives af en lille gruppe fastansatte, en stor gruppe frivillige samt folk i flexjob eller aktivering. Her kan man lære alt lige fra købmandskab, cafedrift, madlavning, servering, kundepleje og socialt samvær.
Vesterbrobyggerne er et partnerskab mellem Settlementet og Områdefornyelsen på Vesterbro. Projektet yder træning og opkvalificering for borgere med virksomhedspraktik i lokale virksomheder som f.eks. Rema1000. Projektet omfatter løbende praktikforløb for 50 borgere, som visiteres af jobcentrene.

Adresse:
Dybbølsgade 41
1721 Kbh V

Kontakt:
33 27 96 11 el. 60 82 41 40
settlementet.dk
Settlementets Facebookside

Sundholm

Herbergscenteret Sundholm

Målgruppe:
Socialt udsatte over 18 år.

Åbningstider:
Sundholm har døgnåbnet alle ugens dage.

Om stedet:
Kontakt og tillid, omsorg og brobygning til det øvrige hjælpesystem som fx social beskæftigelse, kontakt til andre botilbud og meget andet.
Morgenmad, sandwich, smørrebrød samt dagens varme ret – alt til meget rimelige priser.
Rådgivning. Fri telefon, computer mm..
Der er mulighed for at deltage i cykelværksted, køkkenværksted, motion, samt andre aktiviteter
Tøjhuset er åbent man-fre 9-11.30.
Mange misbrugere/psykisk syge.

Adresse:
Sundholmvej 36
2300 København S

Kontakt:
33 17 67 14 / 33 17 67 15
acsu@sof.kk.dk
acsu.dk
Sundholms Facebookside

Hellebro

Hellebro

Målgruppe:
Unge hjemløse.

Åbningstider:
Mandag til torsdag fra kl. 13.00 – 20.00.

Om stedet:

På HELLEBRO får unge hjemløse ml. 18-29 år gratis mad, adgang til sundhedsklink, et bad, tøjvask, mobilopladning.
HELLEBRO drives af frivillige og er primært bygget på private donationer.

Man kan ikke overnatte på HELLEBRO, men vi har åbent mandag-tirsdag-onsdag-torsdag ml. 13-20.

Adresse:

St. Kongensgade 110A
1264 København K

Kontakt:
33399000
hellebroen.dk
Hellebros Facebookside

 

VÆRESTEDER FOR PSYKISK SÅRBARE & ENSOMME

Transmogriffen

Transmogriffen

Målgruppe:
Værested for ensomme unge mellem 15-30 år.

Åbningstider:
Søndag – torsdag fra kl. 16.00 – 21.30.

Om stedet:
Arbejdet i Transmogriffen bygger på ung-til- ung kontakt og hjælp til selvhjælp-princippet – at tage udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og støtte vedkommende til selv at kunne tage hånd om sin problemstilling.
Kontakt til brugerne foregår primært i Transmogriffens lokaler, dog kan der i særlige tilfælde være akut behov for telefonisk støtte. Der bliver lavet aftensmad i fællesskab, og hvis du skal spise med skal du give besked senest kl 17.00.
Der bliver jævnligt arrangeret forskellige ture.

Adresse:
Griffenfeltsgade 50
2200 Kbh N

Kontakt:
35 39 00 91
kontakt@transmogriffen.dk
transmogriffen.dk

Plexus

Plexus

Målgruppe:
Plexus er et værested for udsatte unge mellem 20 og 35 år, der er berørt af problemer som ensomhed, social isolation, psykisk sygdom eller hjemløshed.

Åbningstider:
Mandag – onsdag fra kl. 17.00 – 21.00.
Første lørdag i hver måned fra kl. 13.00 -17.00.

Om stedet:
Plexus er et fri rum, hvor udsatte unge kan få positive oplevelser og social kontakt med andre unge i samme situation.
En typisk aften består af madlavning, spil, hyggesnak, film eller andet, vi alle har lyst til. Af og til laver vi også temaaftener eller tager til events uden for huset. Projektet giver mulighed for at møde andre unge, der også ønsker at møde nye mennesker – måske endda skabe varige venskaber. Vi lægger stor vægt på, at brugere og frivillige sammen skaber rammerne for hygge og socialt samvær. De frivillige på stedet kommer fra Ungdommens Røde Kors.

Adresse:
Nørrebrogade 14B, 4. sal
2200 Kbh N

Kontakt:
27 74 72 81 (Kun i åbningstiden)
info@plexuskbh.dk
plexuskbh.dk

Baglandet

Baglandet København

Målgruppe:
Tidligere anbragte børn (18-72 år).

Åbningstider:
Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 14.00 – 21.00.

Om stedet:
Mødested og rådgivningstilbud til mennesker, som er eller har været anbragt uden for hjemmet (pt. er brugergruppen mellem 18-72 år). Børn til brugerne af stedet er velkomne indtil kl 19.30.
I Baglandet kan de unge få støtte og mulighed for at udbygge deres netværk og møde mennesker med samme baggrund. Stedets formål er at yde støtte i forhold til en række problemer, som tidligere anbragte slås med i hverdagen. Det kan være personlig støtte, samtaler, rådgivning og hjælp med kontakt til offentlige myndigheder og andre, herunder afsøgning af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Udover at være et rådgivningstilbud, er Baglandet også et møde/værested med snak, kaffe, fællesspisning af sund, hjemmelavet mad, fælles aktiviteter, musik og kreativitet, sommertur og traditioner.
Baglandet er stof- og alkoholfrit og skal være et sted, hvor man kan slappe af i rolige omgivelser. Man kan derfor ikke komme i Baglandet, hvis man har et aktivt misbrug eller en destruktiv eller aggressiv social adfærd.

Adresse:
Nørre Farimagsgade 58
1364 Kbh K

Kontakt:
27 11 17 77
kbh@baglandet.org
baglandet.org
Baglandets Facebookside

Ventilen

Ventilen København

Målgruppe:
Værested for ensomme unge mellem 15-25 år.

Åbningstider:
Onsdag fra kl. 17.00 – 21.00.
Søndag fra kl. 13.00 – 16.00.

Om stedet:
Ventilen er en frivillig social organisation, der driver tilbud for ensomme unge. Derudover arbejder Ventilen for at skabe viden og debat om ungdomsensomhed.
Man kan ikke starte i Ventilen København, hvis man er diagnosticeret med svære psykiske lidelser eller har svære sociale problemer, som overskygger ensomhed som problem.

Adresse:
Nørrebrogade 14D
2200 Kbh N

Kontakt:
28 37 47 71
koebenhavn@ventilen.dk
ventilen.dk
Ventilens Facebookside

SIND Ungdom

SIND Ungdom

Målgruppe:
Psykisk syge og sårbare unge mellem 16-35 år.

Åbningstider:
Mandag fra kl. 19.00 – 21.00.
Tirsdag fra kl. 15.00 – 21.00.
Onsdag fra kl. 15.00 – 21.00.

Om stedet:
SIND Ungdom er et værested med forskellige tilbud.
Mandage er der stemmehøre kursus.
Tirsdage er der kreativt værksted, hygge og samvær med gratis mad (tilmelding nødvendig inden kl 16).
Onsdage er der klubaften, hygge og samvær med gratis mad (tilmelding nødvendig inden kl 16).
Derudover tilbydes der samtale grupper for både psykisk sårbare og for pårørende. Der kan forekomme venteliste.

Adresse:
Sølvgade 34
1307 Kbh K

Kontakt:
53 70 72 07
info@sindungdom.dk
sindungdom.dk
SIND Ungdoms Facebookside

Terminal 1

Terminal 1

Målgruppe:
Tidligere misbrugere.

Åbningstider:
Mandag fra kl. 16.00 – 21.00.
Onsdag fra kl. 15.00 – 21.00.
Søndag fra kl. 11.00 – 17.00.

Om stedet:
Terminal 1 er et værested, der bl.a. tilbyder: aktiviteter, ture, boligsocial rådgivning, vejledning i forhold til ernæring og helse, deltage på kurser med aktuelle temaer, spise et hyggeligt måltid med andre, udveksle erfaringer eller bare slappe af med en kop kaffe.

Adresse:
Nrd. Fasanvej 228
2200 Kbh N

Kontakt:
28 92 32 00
hovedstaden@rodekors.dk
hovedstaden.drk.dk

Qiberoq

Qiberoq

Målgruppe:
Grønlændere i alle aldre.

Åbningstider:
Mandag fra kl. 9.00 – 17.00.
Tirsdag lukket.
Onsdag – torsdag fra kl. 9.00 – 16.00.
Fredag fra kl. 8.30 – 15.00.

Om stedet:
Værested for grønlandske borgere i Danmark.

Adresse: (midlertidig)
Løvestræde 6
1152 Kbh K

Kontakt:
33 25 00 57
qiberoq@sumut.dk
sumut.dk

 

VÆRESTEDER FOR BANDE- OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE

Gadepulsen

Gadepulsen 18+ centre

Målgruppe:
Bande og kriminalitets truede unge 18-25 år. Primært unge fra Nørrebro.

Åbningstider:
Søndag – torsdag fra kl. 17.00 – 22.00.
Fredag – lørdag fra kl. 17.00 – 02.00.

Om stedet:
Gadepulsens primære opgave er, gennem bæredygtige relationer og en insisterende pædagogisk indsats, at få uroskabende unge væk fra gaden og i gang med en positiv udvikling.
Gadepulsen tilbyder både individuelle og gruppebaserede aktiviteter som pædagogisk værktøj til at fremme de unges sociale kompetencer såvel som deres praktiske – og faglige færdigheder. Her kan bl.a. nævnes fodbold, fitness- og styrketræning, madlavning og kostvejledning. De unge tilbydes efter behov kortere mentorforløb, lektiehjælp og ansøgnings- og CV værksted, ligesom der arbejdes opsøgende med målgruppen, hvis de varetægtsfængsles eller skal afsone fængselsstraf.
Gadepulsen engagerer og involverer såvel medarbejdere som de unge i frivilligt arbejde, lokale projekter, borgernetværk og foreninger. Derudover bidrager medarbejderne til konfliktløsning i lokal- og naboområdet samt deltager i opsøgende gadeplansarbejde med målgruppen efter behov.

Adresse:
Kapelvej 47
2200 Kbh N

Kontakt:
50 59 91 50
centerforforebyggelseograadgivning.kk.dk

KBH 18+

KBH 18+ centre

Målgruppe:
Bande og kriminalitets truede unge 18-25 år. Østerbro/Nørrebro.

Åbningstider:
Mandag – søndag fra kl. 17.00 – 23.00.

Om stedet:
I 18+ centrene har man helt bevidst også inviteret unge fra området ind, som ikke er i kontakt med kriminalitet; Det skaber forbilleder og nye venskaber. KBH 18+ fungerer som brobygger til uddannelse og erhverv. Det sker bl.a. via udarbejdelse af profiler på de unge, som redegør for fx kvalifikationer og ønsker, håb og drømme for fremtiden. Der tilbydes et professionelt vejledningsforløb, så de unge kan sætte sig et mål for fremtiden. Derudover tilbydes der events og turneringer som fx fodbold og basket, aktivitetsture, filmaftner, fodboldaftner, pool, bordtennis, bordfodbold, styrketræning, kampsport ligesom der samarbejdes med idrætsforeninger m.fl.

Adresse:
Ragnhildgade 1
2100 København Ø

Kontakt:
23 11 54 13
munim.oali@kbh18plus.dk
centerforforebyggelseograadgivning.kk.dk

Upload

Upload 18+ centre

Målgruppe:
Bande og kriminalitets truede unge 18-25 år. Primært fra området omkring Guldbergsgade- og Sjællandsgade-kvarteret.

Åbningstider:

Mandag – torsdag fra kl. 17.00 – 23.00.
Fredag – lørdag fra kl. 17.00 – 24.00.
Søndag fra kl. 16.00 – 22.00.

Om stedet:
Hos Upload 18+ fokuseres der på at motivere og klargøre de unge til uddannelse og arbejde.
Man kan også få anonym vejledning og rådgivning af en socialrådgiver. Endvidere kan personalet iværksætte en større indsats og hjælpe og støtte med at tage kontakt til andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, kriminalforsorgen mv. Derudover har Upload 18+ tilknyttet faste udegående jobkonsulenter og uu-vejledere for at sikre et kontinuerligt fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Adresse:
Rådmandsgade 43, 1. sal
2200 København N

Kontakt:
51 71 59 79
sm72@sof.kk.dk
centerforforebyggelseograadgivning.kk.dk

Crossroad (Brønshøj)

Crossroad 18+ centre

Målgruppe:
Bande og kriminalitets truede unge 18-25 år. Belligende i Tingbjerg.

Åbningstider:
Søndag – torsdag fra kl. 17.00 – 22.00.
Fredag – lørdag fra kl. 17.00 – 24.00.

Om stedet:
Crossroad har særligt fokus på at støtte og motivere brugerne til at komme videre i job eller uddannelse, samt at understøtte positive, individuelle forandringsprocesser.
Crossroad tilbyder individuel helhedsorienteret vejledning til brugerne herunder rådgivning i forhold til UU-vejledning, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, SSP+, Kriminalforsorgen, 18+ Enheden, mentorer samt andre samarbejdspartnere som fx. Sikker By.
Aktiviteter som madlavning, styrketræning, fodbold og ture ud af huset anvendes som pædagogiske redskaber til på gruppeniveau at træne sociale færdigheder, styrke trivslen og motivere de unge til at træffe positive valg i livet.

Adresse:
Ruten 14, 1. sal
2700 Brønshøj

Kontakt:
24 52 81 57
ah43@sof.kk.dk
centerforforebyggelseograadgivning.kk.dk

Voldparken(Brønshøj)

Voldparken 18+ centre

Målgruppe:
Bande og kriminalitets truede unge 18-25 år. Belligende i Brønshøj/Tingbjerg.

Åbningstider:
Mandag – torsdag fra kl. 17.00 – 23.00.
Fredag fra kl. 17.00 – 24.00.

Om stedet:
Voldparken er en satellit under tilbuddet Crossroad.

Adresse:
Gadelandet 18
2700 Brønshøj

Kontakt:
24 52 81 67
ah43@sof.kk.dk
centerforforebyggelseograadgivning.kk.dk

 

RELATIONER & SOCIALT SAMVÆR

SKC-Ung

Støtte & kontaktcenteret

Målgruppe:
Psykisk sårbare 18-30 år.

Åbningstider:
Mandag til torsdag fra kl. 8.30 – 20.00.
Fredag fra kl. 11.00 – 16.00.

Telefonisk rådgivning hver dag fra kl. 15.00 – 20.00.

Om stedet:
SKC- Ung er baseret på en interesse- og tilvalgskultur, hvor de unge på eget initiativ og ønske kan deltage i tilbuddet. De unges engagement og involvering understøttes samtidig med at samværet kvalificerer og udvikler den enkelte. Arbejdet i aktiviteterne fokuserer primært på det relations- fremfor det præstationsorienterede Samtalegrupper, madklub, socialt samvær, rådgivning, multimedieværksted, motion, musik, workshops, keramik, udflugter og udstillinger.
Yderligere info – se hjemmeside.

Adresse:
Linnésgade 24, 2. sal
1361 Kbh K

Kontakt:
33 14 98 41
skc.dk

Pigegruppen

Pigegruppen Enghave

Målgruppe:
Socialt udsatte piger i alderen 13 – 21 år.

Åbningstider:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 – 22.00.

Derudover er Pigegruppens åbningstider defineret af pigernes individuelle behov samt igangværende projekter.

Om stedet:

Her bliver der tilbudt individuel støtte, samt inddragelse i fællesskab med andre piger.
Mange forskellige aktiviteter både i og uden for huset.
Anonym rådgivning enten ved personlig samtale eller telefonisk.
(Pigegruppen har et tæt samarbejde med Det Vilde Liv).

Adresse:
Haderslevgade 19-21
1671 Kbh V

Kontakt:
24 41 27 04
hej@pigegruppen.dk
pigegruppen.dk
Pigegruppen Enghaves Facebookside

De 4 årstider

De 4 årstider

Målgruppe:
Unge der har været anbragt uden for hjemmet, er udskrevet til efterværn, eller som ikke har været indskrevet til efterværn, og som har massive psykosociale og eksistentielle problemer.
Aldersgrænsen er 22 år.

Åbningstider:
Hver torsdag fra kl. 16.00 – 21.00.
Telefonisk hotline hver søndag fra kl. 19.00 – 21.00.

Om stedet:
Formålet med grupperne er dels at være netværksskabende, dels at give børnene og de unge en større indsigt og forståelse for egen livssituation i et fællesskab, hvor de ikke føler sig anderledes.
Arbejdsmetoden er i høj grad gruppeforløb som de unge bliver tilknyttet til i en periode som udgangspunkt i 2 år.
Mentor uddannelse for voksne tidligere anbragte mellem 20-27 år.

Adresse:
Guldbergsgade 10
2200 Kbh N

Kontakt:
35 36 86 37
konsulenterne@defireaarstider.com
defireaarstider.com

Café Exit

Café Exit

Målgruppe:

Tidligere indsatte og deres pårørende.

Åbningstider:
Mandag til torsdag fra kl. 11.00 – 15.00.
+ diverse aftenklubber og rådgivning (se mere info på hjemmesiden).

Om stedet:
Exit er en organisation, som ønsker at støtte ex-indsatte og indsatte, som under fængselsopholdet beslutter sig for at ”starte på en frisk”. Exit har en række tilbud, som spænder fra uformelt, hyggeligt samvær over beskæftigelsesprojekt og juridisk rådgivning, gældsrådgivning til samtaler med terapeut og psykolog. Målet er at skabe nye netværk og hjælpe indsatte og ex-indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet.
Café Exit har også en kvindeklub.

Adresse:
Saxogade 5
1662 Kbh V

Kontakt:
cafeexit.dk
Café Exits Facebookside

Vanløse Madklub

Vanløse madklub

Målgruppe:
For ensomme unge mellem 18-35 år.

Åbningstider:

Hver anden søndag aften fra kl. 17-21

Om stedet:

Vi er en gruppe unge fra Vanløse, der har startet en madklub rettet mod unge, der ind i mellem eller ofte savner nærvær og fællesskab i hverdagen. Madklubbens koncept er simpelt: Vi mødes hver anden søndag aften fra kl. 17-21, laver / spiser mad sammen og hygger os med en eller anden aktivitet, spil og kaffe. Vi kommer fra to kirker i Vanløse, og vi holder aftenerne på Jernbane Allé 29, hvor den ene af kirkernes lokaler ligger. De fleste af os er troende, men vi har ikke noget missionalt mål med madklubben. Vi ønsker blot at lære en masse unge mennesker at kende, og at give andre unge mulighed for at hygge sig med nogen på deres egen alder over et lækkert måltid mad.

Adresse:
Jernbane Allé 29
2720 Vanløse

Kontakt:
21 26 37 97
Madklubben Vanløses Facebookside

 

IDRÆT & SPORTSTILBUD

Ombold

Ombold Gadefodbold

Målgruppe:

Gadefodbold for udsate i alle aldersgrupper.

Åbningstider:

Der er åbne træninger følgende steder og dage:

Tirsdag kl. 13-15 på GAME
Enghavevej 82D, Kbh SV

Onsdag kl. 12-13 på Sundholm
Sundholmsvej 14, Kbh S

Torsdag kl. 13-15 på GAME
Enghavevej 82D, Kbh SV

 

Om stedet:

Ombold er gadefodbold for socialt udsatte og hjemløse. Ombold’s primære formål er at sikre at socialt udsatte har adgang til at dyrke idræt – og specielt gadefodbold, på lige fod med alle andre.
Ombold har åbne træningssamlinger rundt omkring i landet, hvor alle kan komme forbi og spille fodbold med ligesindede. Det er ikke vigtigt, hvilken form du er i eller hvor god du er til at spille fodbold. Bare lysten er tilstede.
Træningen varetages af medarbejdere og brugerne af væresteder, misbrugscentre og hjemløse-boformer og er gratis.
Ved Ombolds lokale træninger rundt omkring i landet spilles der primært gadefodbold på asfalt på baner i lokalområdet, men i princippet kan der også spilles på græs. Fordelen ved gadefodbold er at banen er lille, så der behøves ikke så mange spillere for at få en kamp i gang.
Det er også muligt at starte sit eget Ombold hold op. Så hvis man har lyst til det – se hjemmeside for yderligere info.

Adresse:

Nyrnberggade 1, 3. sal
2300 Kbh S

Kontakt:
61 28 11 49
ombold.dk
ombold@ombold.dk
Ombolds Facebook-side

Hele Vejen Rundt

Hele Vejen Rundt – idrætsprojekt

Målgruppe:
Idræt for udsatte og/eller kriminalitetstruede unge op til 23 år.

Åbningstider:

Tidspunkter og steder for aktiviteter se Facebook eller på deres hjemmeside.

Om stedet:

Idrætsprojektet arbejder for at hjælpe de unge med at ændre deres handle- og tankemønstre via aktiviteter og fællesskab.
Idrætsprojektet arbejder for, at de unge kan udvikle deres kompetencer i fritidslivet med henblik på, at de senere kan overføre disse kompetencer i andre sociale arenaer.
Her tilbydes mange forskellige aktiviteter såsom fodbold, basket, løb, crossfit mm.

Adresse:

Sundholmsvej 42

2300 Kbh S

Kontakt:
24 92 95 77
a98v@sof.kk.dk / mg21@sof.kk.dk
idraetsprojektet.kk.dk
Idrætprojektets Facebookside

IFK98

Idrætsforeningen Kæmperne

Målgruppe:
Sportstilbud til for borgere med psykiske lidelser eller andre problemer. Alle aldersgrupper.

Der er specielle ungdomsgrupper for 18-30 år.

Åbningstider:

Kontoret er åbent tirdag og onsdag fra kl. 13.00 – 15.00

Om stedet:

Kontingent 250 kr halvårligt. 2 gratis prøvetimer.
Rundvisning hver tirsdag kl 11.
Benytter Københavns kommunes faciliteter rundt om i byen.
Mulighed for at deltage i alt fra kulturgrupper og musik grupper til fodbold, bowling, fitness, spinning, svømning, filmaftner, badminton, løb mm.

Ungeklub:
Ungdomsdivisionen
Mange forskellige sportsgrene – se hjemmeside.
Kan dog også deltage i de øvrige aktiviteter i idrætsforeningen.

Adresse:

Hørsholmsgade 20
2200 Kbh N

Kontakt:
30 69 25 94
ifk98@ifk98.dk
ifk98.dk

SSB

Settlementets Idrætsklub

Målgruppe:

Settlementet har to idrætshold:

SSB, som er for alle aldersgrupper.

BUS, som er for unge under 25 år (der i forvejen ikke benytter sig af bydelens klub- og fritidstilbud).

Åbningstider:
Afhængig af aktivitet.

Om stedet:

SSB er en idrætsklub, hvor man billigt kan dyrke flere forskellige sportsgrene.

BUS (Børn&UngeSport -Settlementet)er målrettet børn og unge op til 25 år. Klubtilbuddene giver mulighed for lektiehjælp, samtale og aktiviteter planlagt i samarbejde med de unge.
Fokus på netværksdannelser. Idræt og aktiviteter på gadeplan er i særligt fokus.

Adresse:
Afhængig af aktivitet. Se mere på deres hjemmeside.

Kontakt:
SSB: www.ssb-sport.dk
BUS: www.bus.settlementet.dk

 

NB! Da denne side er et frivilligt initiativ, er vi meget afhængige af din hjælp til at holde den ajour. Så har du rettelser eller kommentarer til ovenstående, bedes du sende dem til info@fuckinghjemlos.dk