ET STED AT VÆRE

Her kan du se en liste over steder, hvor du har mulighed for at søge vejledning og finde noget at lave i dag- og aftentimerne.
Stedernes tilbud kan variere meget, så det er en god idé lige at kigge beskrivelsen igennem, før du opsøger dem.

 

AKTIVITETS- OG VÆRESTEDER

Kofoeds Skole

Kofoeds Skole

Målgruppe:
Socialt udsatte mennesker mellem 18  og 65 år.

Åbningstider:
Mandag – torsdag fra kl. 8.00 – 16.00.
Fredag fra kl. 8.00 – 14.00.

Om stedet:
Kofoeds Skole arbejder med socialt udsatte og arbejdsledige, som har massive problemer og barrierer ud over ledighed. Mennesker, som ofte har brug for en individuel og særlig indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet.
Der kan være tale om misbrugere, mennesker med psykiske lidelser, fysiske problemer, familie og netværksproblemer, indlæringsvanskeligheder og dårlig skole- og uddannelsesbaggrund.
Elever indskrevet på Kofoeds Skole har mulighed for at få akuthjælp til tandbehandling, tøj, møbler, psykolog, advokatbistand, socialrådgivning, studievejledning.
Det er muligt at være tilknyttet Kofoeds skole både som selvmøder, men også i et forløb gennem Kommunen. Her er der forskellige ”pakker” man kan vælge imellem. Intensive pakke, mentor pakke mm. På værkstederne er arbejdet tilrettelagt som en arbejdsplads, og er samtidig med til at optræne borgerens ressourcer og kompetencer. Der er ud over de mange værksteder et bredt udvalg af undervisningstilbud på KS i alt fra FVU til billedværksted.

Adresse:
Nyrnberggade 1
2300 Kbh S

Kontakt:
32 68 02 00
ks@kofoedsskole.dk
kofoedsskole.dk
Kofoeds Skoles Facebookside

Fountain House

Fountain House

Målgruppe:
Henvender sig til psykisk sårbare mellem 18 og 60 år, der har brug for struktur og socialisering i deres hverdag.

Åbningstider:

Mandag 8:30 – 16.00
Tirsdag  8:30 – 16.00
Onsdag  8:30 – 16.00
Torsdag 8:30 – 20.00
Fredag   8:30 – 15.00

Om stedet:
Et medlemskab af huset er gratis og tidsubegrænset. Huset består af fire forskellige afdelinger, der hver især er målrettet forskellige aldersgrupper og livssituationer.

Kernehuset er et tilbud for mennesker fra 18-60 år, der i en kortere eller længere periode ønsker en struktureret hverdag med små og store arbejdsopgaver. Det kan være lige fra PR-arbejde og IT-opgaver til madlavning og telefonpasning.

Ungehuset Fontana (18-30 år) er åbent for alle unge, der står overfor psykisk svære udfordringer.
Du behøver ikke at være i psykiatrisk behandling for at komme her. Mulighed for at indgå i forløb med undervisning og aktiviteter. Et undervisningsforløb består af fire dele: et temaforløb, coaching, kropstræning og praktisk arbejde. Herudover er der mulighed for at deltage i andre valgfrie aktiviteter Forløbet i huset er ikke tidsbestemt, men kan strække sig fra tre måneder til flere år afhængig af den enkeltes situation og behov. Brugerne af huset, er unge mennesker, der på grund af psykiske vanskeligheder er droppet ud af eller aldrig er begyndt på en uddannelse og måske har været indlagt i en periode.

Åbningstider i Ungehuset Fontana:

Mandag 8:30 – 16.00
Tirsdag  8:30 – 16.00
Onsdag  8:30 – 20.00
Torsdag 8:30 – 16.00
Fredag   8:30 – 15.00

Fontana skolen (16-25 år) er særligt udvalgt af Københavns Kommune til at varetage uddannelse for unge med psykiske vanskeligheder. Det er den STU med størst udvalg af fag og kurser samt sociale aktiviteter i Københavns Kommune. Hver elev får en kontaktperson, der gennem coaching støtter den unge i at holde fast i processen under hele skoleforløbet.

Bogstøtten (18-60 år)er et tilbud til psykisk sårbare studerende, med eller uden diagnose. Tilbuddet er primært rettet imod Københavner borgere, men studerende fra andre kommuner kan bruge Bogstøtten efter forudgående aftale med en sagsbehandler i den pågældende kommune. Giver mulighed for at få støtte fra både vejledere og medstuderende. Man kan få individuel hjælp til strukturering, opgaveskrivning og eksistentielle problemer.

Der bliver endvidere arrangeret forskellige sociale aktiviteter som fællesspisning, museumsbesøg og ture, hvor man kan deltage i det omfang, man har tid og lyst.

Adresse:
Teglværksgade 22
2100 Kbh Ø

Kontakt:
39 16 09 10
fh@fountain-house.dk
fountain-house.dk
Fountain Houses Facebookside

Vilde Liv

Vilde Liv På Staden

Målgruppe:
Vilde Liv er Københavns Kommunes socialforvaltnings tilbud til unge mellem 12 og 18 (21) år, der færdes på og omkring Christiania.

Åbningstider:
Mandag kl. 17 – 18.30 laver vi mobilt folkekøkken på Christiania med gratis mad
Tirsdag kl. 12.00-21.00 er der fællesaktiviteter (boksning kl. 15 og fodbold kl. 20) og fællesspisning
Onsdag kl. 12.00-18.00 er der mulighed for rådgivning og vejledning i vores JOBCAFE
Torsdag kl. 12.00-21.00 er der fælles aktiviteter (boksning kl. 15) og fællesspisning
Fredag kl. 12.00-18.00

Om stedet:
Rammerne for Vilde Liv tager udgangspunkt i skurvognen, bordene som står udenfor, aktiviteter som boksning, fodbold og fællesspisning.

Her har den unge mulighed for anonym rådgivning, fælles aktiviteter, projektmageri, voksenkontakt og meget mere. Der er gratis boksetræning to gange om ugen. To aftener om ugen har vi fællesspisning med ca. 15-20 faste unge og er jævnlig i kontakt med yderligere 50 unge.

Aktiviterne i Vilde Liv varierer og foregår både i skurvognen og ude i byen. Eksempelvis kajakroning, klatring eller grafittiprojekter. Af faste aktiviteter er der fællesspisning, boksning, fodbold, rådgivning og vejledning blandt andet i forhold til at søge job.

Da Vilde Liv tager udgangspunkt i de unges behov, er vi ret fleksible med åbningstider både dag/aften timer og weekender, men der er nogen i skurvognen hver dag undtagen i weekenden – selvfølgelig er akuttelefonen åben på alle tidspunkter.

Adresse:
Skurvognen ved Fredens ark på Christiania

Kontakt:

deungeshus@kk.dk

www.deungeshus.kk.dk

Vilde Livs Facebookside

Settlementet

Settlementet/Sidegadeprojektet

Målgruppe:
Arbejdsledige i alle aldre.

Åbningstider:
Mandag – fredag i dagtimerne.

Om stedet:
Flexjob, praktikker, skånejob, beskæftigelses tilbud.
Sidegaden er et miljø- og beskæftigelsesprojekt. Sidegaden omfatter fire socialøkonomiske virksomheder og væresteder. Alle butikker og aktiviteter drives af en lille gruppe fastansatte, en stor gruppe frivillige samt folk i flexjob eller aktivering. Her kan man lære alt lige fra købmandskab, cafedrift, madlavning, servering, kundepleje og socialt samvær.
Vesterbrobyggerne er et partnerskab mellem Settlementet og Områdefornyelsen på Vesterbro. Projektet yder træning og opkvalificering for borgere med virksomhedspraktik i lokale virksomheder som f.eks. Rema 1000. Projektet omfatter løbende praktikforløb for 50 borgere, som visiteres af jobcentrene.

Adresse:
Dybbølsgade 41
1721 Kbh V

Kontakt:
33 27 96 11 el. 60 82 41 40
settlementet.dk
Settlementets Facebookside

Sundholm

Herbergscenteret Sundholm

Målgruppe:
Socialt udsatte over 18 år.

Åbningstider:
Sundholm har døgnåbnet alle ugens dage.

Om stedet:
Kontakt og tillid, omsorg og brobygning til det øvrige hjælpesystem som fx social beskæftigelse, kontakt til andre botilbud og meget andet.
Morgenmad, sandwich, smørrebrød samt dagens varme ret – alt til meget rimelige priser.
Rådgivning. Fri telefon, computer mm..
Der er mulighed for at deltage i cykelværksted, køkkenværksted, motion, samt andre aktiviteter
Tøjhuset er åbent man-fre 9-11.30.
Mange misbrugere/psykisk syge.

Adresse:
Sundholmvej 36
2300 København S

Kontakt:
33 17 67 14 / 33 17 67 15
acsu@sof.kk.dk
acsu.kk.dk
Sundholms Facebookside

Foreningen FISKENs VÆRESTED

Foreningen FISKENs værested

Målgruppe: FISKEN er et åbent og gratis tilbud for udsatte unge mellem 13-24 år.

Åbningstider: Åbent værested for unge Mandag – Torsdag kl. 15-21

 

Om stedet:

FISKEN er et helhedsorienteret tilbud som, foruden et værested, også indbefatter vejledning i fritidsjobsansøgning, mentorordning, uddannelsesvejledning, rådgivning om statsborgerskab og opholdstilladelse og samtaler med vores socialrådgiver.

I FISKENs værested er et trygt rum med ansatte og frivillige voksne, hvor de unge kan deltage i forskellige aktiviteter som spil, træning, lektiehjælp, udflugter m.v. På hverdage har vi fællesspisning om aftenen, som unge og voksne er sammen om. At sidde sammen og dele et måltid giver unge såvel som voksne mulighed for at nyde en stille stund sammen og tale om de begivenheder, der optager dem.

Vi arbejder desuden for, at klæde de unge godt på med forskellige oplæg og kurser, som de kan bruge både i forhold til faglige og sociale færdigheder.

Til værestedet er tilknyttet en socialrådgiver, som de unge altid kan booke en gratis samtale med.

Værestedet har åbent mandag til torsdag fra kl. 15-21. Vi spiser aftensmad cirka kl. 18.30 mandag til torsdag og det er gratis for de unge at spise med.

Adresse:

Ingerslevgade 108, 1705 Kbh V

Kontakt:

Telefon: 31 64 48 99  (fra kl. 10.00)
Hjemmeside: www.Fisken.org
info@fisken.org

Fritidsjob Fisken.

Har du brug for hjælp til at få og fastholde et fritidsjob? FISKEN tilbyder gratis og individuel vejledning om fritidsjob og jobsøgning til unge mellem 13-24 år. Vi samarbejder med lokale virksomheder om, at ansætte unge i fritidsjob og hjælpe unge godt ud på arbejdsmarkedet. I FISKEN kan vi bl.a. hjælpe med at skrive en god ansøgning, øve jobsamtale, få styr på regler og rettigheder i et fritidsjob og hjælpe med at finde et fritidsjob.

———————————————————————————————————————————————–

Uddannelse & Praktik

Har du brug for hjælp til at finde en erhvervsuddannelse, som passer til dig? Eller mangler du en praktikplads, så hjælper FISKEN dig. Vi samarbejder med erhvervsskoler, virksomheder, folkeskoler og FGU om, at hjælpe unge med at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

———————————————————————————————————————————————–

Mentor for unge +18

Unge mellem 18 og 24 år kan få en frivillig mentor i FISKEN. Målgruppen er unge som, af den ene eller anden grund, godt kunne bruge støtte fra en frivillig mentor i overgangen fra ung til voksen. Det er den unge selv, som definerer mentorforløbets indhold. De unge har dog det til fælles, at de ønsker, at gøre en indsats, som kan give dem muligheden for at gå den vej i livet som de ønsker fremadrettet. Ved at opsøge FISKENs mentorprojekt tager de unge selv de første skridt mod at kunne navigere i eget liv og skabe sig den tilværelse de ønsker.

———————————————————————————————————————————————–

Statsborgerskab & Opholdstilladelse

FISKEN tilbyder vejledning og sparring til unge, der skal søge dansk opholdstilladelse og statsborgerskab (indfødsret). Tilbuddet er helt gratis og er henvendt alle unge mellem 17-24 år.

Reglerne og procedurerne for søgning af opholdstilladelse og statsborgerskab er komplekse, tidskrævende og svære at finde ud af. Derfor tilbyder vi vejledning, hvor vi sammen gennemgår krav, betingelser, deadlines, dokumenter m.v.

Har du spørgsmål eller vil du gerne bestille en tid til hjælp med opholdstilladelse eller statsborgerskab? Så tøv ikke med at kontakte os på

 

Hør mere om, eller book en gratis og anonym samtale eller en vejledning i FISKEN – se vores hjemmeside

Hellebro

Hellebro

Målgruppe:
Hellebros værested er for alle unge hjemløse og udsatte mellem 18-29 år.

Åbningstider:
Alle hverdage fra kl. 13.00 – 20.00.

Om stedet:

I værestedet kan du finde et helle, få dig et bad, en kop kaffe, oplade mobiltelefonen, spise med, vaske tøj, eller bare få varmen og slappe af. (Vi har håndklæder, sæbe, vaskemiddel osv.). Alle har helt gratis mulighed for at deltage i aktiviteter på HELLEBRO fra ture ud af huset, musik til cykelværksted. Du kan altid bare dukke op, og i øvrigt komme med gode ideer til, hvad du synes vi skal lave sammen.
Vi har åbent alle hverdage fra 13-20 og i december holder vi også åbent om søndagen og juleaften. Vi arbejder hårdt på at kunne holde længere åbent og håber snart at have nok frivillige til at udvide åbningstiderne.

Foreningen Hellebro er et sted for unge hjemløse med værested, herberg, og udslusningsboliger.

Adresse:

Mosedalsvej 15
2500 Valby

Kontakt:
33399000
hellebroen.dk
Hellebros Facebookside

 

VÆRESTEDER FOR PSYKISK SÅRBARE & ENSOMME

Transmogriffen

Transmogriffen

Målgruppe:
Værested for ensomme unge mellem 15-30 år.

Åbningstider:
Søndag – torsdag fra kl. 16.00 – 21.30.

Om stedet:
Arbejdet i Transmogriffen bygger på ung-til- ung kontakt og hjælp til selvhjælp-princippet – at tage udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og støtte vedkommende til selv at kunne tage hånd om sin problemstilling.
Kontakt til brugerne foregår primært i Transmogriffens lokaler, dog kan der i særlige tilfælde være akut behov for telefonisk støtte. Der bliver lavet aftensmad i fællesskab, og hvis du skal spise med skal du give besked senest kl 17.00.
Der bliver jævnligt arrangeret forskellige ture.

Adresse:
Griffenfeltsgade 50
2200 Kbh N

Kontakt:
35 39 00 91
kontakt@transmogriffen.dk
transmogriffen.dk

Plexus

Plexus

Målgruppe:
Plexus er et værested for udsatte unge mellem 20 og 35 år, der er berørt af problemer som ensomhed, social isolation, psykisk sygdom eller hjemløshed.

Åbningstider:

Tirsdag: 17:00 – 21:00
Torsdag: 17:00 – 21.00

Tjek evt. vores facebook-gruppe, hvor info om arrangementer og andet altid kommer ud: https://www.facebook.com/PlexusKbh/

Tjek også vores aktivitetskalender, hvor lukkedage og ud af huset – arrangementer vil fremgå.

Om stedet:
Plexus er et fri rum, hvor udsatte unge kan få positive oplevelser og social kontakt med andre unge i samme situation.
En typisk aften består af madlavning, spil, hyggesnak, film eller andet, vi alle har lyst til. Af og til laver vi også temaaftener eller tager til events uden for huset. Projektet giver mulighed for at møde andre unge, der også ønsker at møde nye mennesker – måske endda skabe varige venskaber. Vi lægger stor vægt på, at brugere og frivillige sammen skaber rammerne for hygge og socialt samvær. De frivillige på stedet kommer fra Ungdommens Røde Kors.

Adresse:
Hejrevej 30, stuen
2400 København NV

Kontakt:
27 74 72 81
plexuskbh.dk

Baglandet

Baglandet København

Målgruppe:
Tidligere anbragte børn (18-72 år).

Åbningstider:
Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 14.00 – 21.00.

Om stedet:
Mødested og rådgivningstilbud til mennesker, som er eller har været anbragt uden for hjemmet (pt. er brugergruppen mellem 18-72 år). Børn til brugerne af stedet er velkomne indtil kl 19.30.
I Baglandet kan de unge få støtte og mulighed for at udbygge deres netværk og møde mennesker med samme baggrund. Stedets formål er at yde støtte i forhold til en række problemer, som tidligere anbragte slås med i hverdagen. Det kan være personlig støtte, samtaler, rådgivning og hjælp med kontakt til offentlige myndigheder og andre, herunder afsøgning af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Udover at være et rådgivningstilbud, er Baglandet også et møde/værested med snak, kaffe, fællesspisning af sund, hjemmelavet mad, fælles aktiviteter, musik og kreativitet, sommertur og traditioner.
Baglandet er stof- og alkoholfrit og skal være et sted, hvor man kan slappe af i rolige omgivelser. Man kan derfor ikke komme i Baglandet, hvis man har et aktivt misbrug eller en destruktiv eller aggressiv social adfærd.

Adresse:
Nørre Farimagsgade 58
1364 Kbh K

Kontakt:

Leder
Viggo Spangsberg
27 11 17 77
viggo@baglandet.org

Pædagog
Helle Lajer
53 64 17 77
helle@baglandet.org
baglandet.org
Baglandets Facebookside

Ventilen

Ventilen København

Målgruppe:
Værested for ensomme unge mellem 15-25 år.

Åbningstider:
Onsdag fra kl. 17.00 – 21.00.
Søndag fra kl. 13.00 – 16.00.

Om stedet:
Ventilen er en frivillig social organisation, der driver tilbud for ensomme unge. Derudover arbejder Ventilen for at skabe viden og debat om ungdomsensomhed.
Man kan ikke starte i Ventilen København, hvis man er diagnosticeret med svære psykiske lidelser eller har svære sociale problemer, som overskygger ensomhed som problem.

Adresse:
Nørrebrogade 14D
2200 Kbh N

Kontakt:
Vi kan fanges på telefon 70 208 308 hverdage mellem 10-16, med meget få undtagelser.
Du er også meget velkommen til at skrive til sekretariatet på info@ventilen.dk
ventilen.dk
Ventilens Facebookside

SIND Ungdom

SIND Ungdom

Målgruppe:
Psykisk syge og sårbare unge mellem 16-35 år.

Åbningstider:
Tirsdag: 16.00-21.00

OBS! Da SIND Ungdom er drevet af frivillige kræfter, vil der være dage hvor klubben desværre er nødt til at holde lukket. Hvis du vil være helt sikker på, at du ikke går forgæves, så tjek vores offentlige facebookside

Om stedet:

Velkommen til SIND Ungdom København, hvor der er afslapning og hyggesnak i godt selskab er essensen af klubaftenerne. Vi snakker, griner, spiller spil, slapper af, handler ind og laver mad sammen. Du er altid velkommen, og du behøver ikke at sige på forhånd, at du kommer. Vi hjælpes ad med at vælge dagens menu, købe ind og lave mad. Det koster 20 kr. at spise med. Tilmeld dig maden ved at møde op i klubben eller send en sms på dagen senest kl. 16.30 med navn og antal på tlf. 31 23 80 54.

Adresse:
Odensegade 6
2100 København Ø

Kontakt:
31 23 80 54
kbh@sindungdom.dk
SIND Ungdoms Facebookside

Det Grønlandske Hus

Det Grønlandske Hus

Målgruppe:
Grønlændere i alle aldre.

Åbningstider:

Ajamut og udstillinger:
Grønlandske aviser, skiftende udstillinger, internet og kaffe:
Mandag – fredag: 10:00 – 16:00

Kultur- og informationsafdeling og boghandel:
Mandag – fredag: 10:00 – 16:00.

Uddannelsesvejledningen:
Mandag – fredag: 10:00 – 12:00 og 12:30 – 15:00 eller efter aftale.

Socialrådgivningskontoret Pooq:

Åbent rådgivning:
Mandag – torsdag 12:30 – 15:00
Fredag 09:00 – 12:00

Telefonisk henvendelse:
Mandag – fredag: 09:00 – 15:00

Café Ilik:
Mandag, onsdag kl. 16:00 – 21:00

Den Grønlandske Retshjælp:
Tirsdage: 14:00 – 16:00

Det Grønlandske Hus i København er alkoholfrit område inden for Husets åbningstider 10-16. Til Nationaldagen er det tilladt at drikke alkohol efter klokken 17.

Om stedet:
Værested for grønlandske borgere i Danmark.

Adresse:
Løvestræde 6
1152 Kbh K

Kontakt:
33 91 12 12
illu@sumut.dk
sumut.dk

 

VÆRESTEDER FOR BANDE- OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE

KBH 18+ centrene: Gadepulsen, Upload, Crossroad og Voldparken

KBH 18+ centrene: Gadepulsen, Upload, Crossroad og Voldparken

Målgruppe:
Bande og kriminalitets truede unge 18-25 år.

Åbningstider:

Tirsdag-torsdag kl. 17-22
Fredag kl. 17-24
Søndag kl. 17-22

Om stedet:

18+ centrene er Københavns Kommunes tilbud til kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25. Centrene fungerer som tryghedsskabende relationelle platforme, der skal fremme inklusion, medborgerskab og øget social mobilitet. Tilbuddet er forankret under Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge i Københavns Kommunes Socialforvaltning, og er en del København Kommunes Sikker By program.

Der er fem 18+ centre i København, med samlet ca. 500 unikke brugere på tværs af centrene. Målgruppen visiteres ikke til centrene, men kommer frivilligt. Der arbejdes ud fra principper om at bæredygtige relationer, tilgængelighed, rummelighed, inklusion og brugerinddragelse skal understøtte målgruppens fokus på og fastholdelse i uddannelse og arbejde, understøtte dannelse af positive fællesskab/netværk og ikke mindst sikre en positiv livsstil. Dette gøres i praksis bl.a igennem relevante tilværelseskompetenceunderstøttende aktiviteter i 18+ centrenes åbningstider i aftentimerne med mulighed for anonym rådgivning. I dagstimerne udenfor centrenes normale åbningstid, er der mulighed for individuel vejledning og brobygning til relevante dele af normalsystemet, understøttet af pædagoger eller tilknyttet vejleder.

Adresse:
Kapelvej 47
2200 Kbh N

Kontakt:

Bekir Tokmak, Leder 18+ centrene: Gadepulsen, Upload, Crossroad og Voldparken
26 85 40 41
EC37@sof.kk.dk

Jacob Hviid Larsen, Leder 18+ centrene: Gadepulsen, Upload, Crossroad og Voldparken
24 52 81 67
AH43@sof.kk.dk

 

RELATIONER & SOCIALT SAMVÆR

SKC-Ung

Støtte & kontaktcenteret

Målgruppe:
Psykisk sårbare 18-30 år.

Åbningstider:
Mandag til torsdag fra kl. 8.30 – 20.00.
Fredag fra kl. 11.00 – 16.00.

Telefonisk rådgivning hver dag fra kl. 15.00 – 20.00.

Om stedet:
SKC- Ung er baseret på en interesse- og tilvalgskultur, hvor de unge på eget initiativ og ønske kan deltage i tilbuddet. De unges engagement og involvering understøttes samtidig med at samværet kvalificerer og udvikler den enkelte. Arbejdet i aktiviteterne fokuserer primært på det relations- fremfor det præstationsorienterede Samtalegrupper, madklub, socialt samvær, rådgivning, multimedieværksted, motion, musik, workshops, keramik, udflugter og udstillinger.
Yderligere info – se hjemmeside.

Adresse:
Linnésgade 24, 2. sal
1361 Kbh K

Kontakt:
33 14 98 41
skc.dk

Pigegruppen

Pigegruppen Enghave

Målgruppe:
Socialt udsatte piger i alderen 13 – 21 år.

Åbningstider:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 – 22.00.

Derudover er Pigegruppens åbningstider defineret af pigernes individuelle behov samt igangværende projekter.

Om stedet:

Her bliver der tilbudt individuel støtte, samt inddragelse i fællesskab med andre piger.
Mange forskellige aktiviteter både i og uden for huset.
Anonym rådgivning enten ved personlig samtale eller telefonisk.
(Pigegruppen har et tæt samarbejde med Det Vilde Liv).

Adresse:
Haderslevgade 19-21
1671 Kbh V

Kontakt:
24 41 27 04
hej@pigegruppen.dk
deungeshus.kk.dk/artikel/pigegruppen
Pigegruppen Enghaves Facebookside

De 4 årstider

De 4 årstider

Målgruppe:
Unge der har været anbragt uden for hjemmet, er udskrevet til efterværn, eller som ikke har været indskrevet til efterværn, og som har massive psykosociale og eksistentielle problemer.
Aldersgrænsen er 22 år.

 

Om stedet:

De 4 Årstider tilbyder gruppeforløb og cafeaftener til unge, der af forskellige årsager ikke kan bo sammen med deres forældre.
De 4 Årstider er et sted for børn og unge, som bor eller har boet på institution eller i plejefamilie.
De 4 Årstider startede som et projekt under Socialministeriet og Københavns Kommune og er nu et kommunalt tilbud til alle børn og unge i København.

Vi tilbyder:

  • Værested med spisning, fælles aktiviteter og rådgivning
  • Åben, anonym telefonrådgivning
  • Samtale- og aktivitetsforløb i gruppe
  • Hybler med tilknyttet kontaktperson
  • Efterværn i forbindelse med udslusning fra plejefamilie eller døgninstitution
  • Kontaktpersonordning for børn og unge

 

Adresse:
De Unges Hus
Haderslevgade 19-21
1671 København V

Kontakt:
35 36 86 37
konsulenterne@defireaarstider.com
deungeshus.kk.dk/artikel/de-4-aarstider

Café Exit

Café Exit

Målgruppe:

Tidligere indsatte og deres pårørende.

Åbningstider:

Mandag kl. 10-20.
Tirsdag-torsdag kl. 10-16.

Fredag lukket for personlige henvendelser, men åbent for telefoniske henvendelser til socialkoordinatorerne Johnny Viktor Pedersen og Stine Minna Bak Pedersen kl. 10-14.

Om stedet:
Exit er en organisation, som ønsker at støtte ex-indsatte og indsatte, som under fængselsopholdet beslutter sig for at ”starte på en frisk”. Exit har en række tilbud, som spænder fra uformelt, hyggeligt samvær over beskæftigelsesprojekt og juridisk rådgivning, gældsrådgivning til samtaler med terapeut og psykolog. Målet er at skabe nye netværk og hjælpe indsatte og ex-indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet.
Café Exit har også en kvindeklub.

Adresse:
Saxogade 5
1662 Kbh V

Kontakt:

Victor
21 15 90 92

Stine
51465665

cafeexit.dk
Café Exits Facebookside

Vanløse Madklub

Vanløse madklub

Målgruppe:
For ensomme unge mellem 18-35 år.

Åbningstider:

Hver anden søndag aften fra kl. 17-21

Om stedet:

Vi er en gruppe unge fra Vanløse, der har startet en madklub rettet mod unge, der ind i mellem eller ofte savner nærvær og fællesskab i hverdagen. Madklubbens koncept er simpelt: Vi mødes hver anden søndag aften fra kl. 17-21, laver / spiser mad sammen og hygger os med en eller anden aktivitet, spil og kaffe. Vi kommer fra to kirker i Vanløse, og vi holder aftenerne på Jernbane Allé 29, hvor den ene af kirkernes lokaler ligger. De fleste af os er troende, men vi har ikke noget missionalt mål med madklubben. Vi ønsker blot at lære en masse unge mennesker at kende, og at give andre unge mulighed for at hygge sig med nogen på deres egen alder over et lækkert måltid mad.

Adresse:
Jernbane Allé 29
2720 Vanløse

Kontakt:
21 26 37 97
Madklubben Vanløses Facebookside

Terminal 1

Terminal 1

Målgruppe:
Tidligere misbrugere.

Åbningstider:
Mandag fra kl. 16.00 – 21.00.
Onsdag fra kl. 15.00 – 21.00.
Søndag fra kl. 11.00 – 17.00.

Om stedet:

Terminal 1 er et netværk for tidligere misbrugere, der ønsker støtte til at komme helt ud af misbruget. Vi tilbyder et rusfrit og uformelt mødested for personer, der har lagt misbruget bag sig, eller arbejder på at etablere et liv uden misbrug.

Vores aktiviteter spænder fra sociale arrangementer til information og rådgivning om et liv uden misbrug. Der er frivillige tilknyttet stedet, som er med til at skabe trygge og hyggelige rammer om vores aktiviteter. Det er uforpligtende at deltage, og det kræver ikke tilmelding.

Terminal 1 mødes hver mandag kl. 16 til 21 i Netværkshuset Nørrebro, som ligger på Nordre Fasanvej 228, 2200 København N, stuen (indgang gennem porten)

Adresse:
Nrd. Fasanvej 228, st.
2200 Kbh N

Kontakt:
38 33 64 00
hovedstaden@rodekors.dk
hovedstaden.drk.dk

 

IDRÆT & SPORTSTILBUD

Asflatliga Hovedstaden

Asfaltligaen (Ombold Gadefodbold)

Målgruppe:

Gadefodbold for udsate i alle aldersgrupper.

Åbningstider:

Forår og Efterår: Julius Andersens vej 7, Valby. Der spilles på vores faste bane udenfor ved BK FREM.

Vinter: Hafnia-Hallen, Julius Andersens vej 6, Valby. Der spilles på 2 indendørs baner med bander og kunstunderlag.

Der spilles hver 2. onsdag (onsdage i ulige uger) kl. 13-15.

Kontakt:

Ombolds idrætskonsulent
Flemming Weien
flemming@ombold.dk
22 18 82 98

ombold.dk

Hele Vejen Rundt

Hele Vejen Rundt – idrætsprojekt

Målgruppe:
Idræt for udsatte og/eller kriminalitetstruede unge op til 23 år.

Åbningstider:

Tidspunkter og steder for aktiviteter se Facebook eller på deres hjemmeside.

Om stedet:

Idrætsprojektet arbejder for at hjælpe de unge med at ændre deres handle- og tankemønstre via aktiviteter og fællesskab.
Idrætsprojektet arbejder for, at de unge kan udvikle deres kompetencer i fritidslivet med henblik på, at de senere kan overføre disse kompetencer i andre sociale arenaer.
Her tilbydes mange forskellige aktiviteter såsom fodbold, basket, løb, crossfit mm.

Adresse:

Sundholmsvej 42

2300 Kbh S

Kontakt:
24 92 95 77
a98v@sof.kk.dk / mg21@sof.kk.dk
idraetsprojektet.kk.dk
Idrætprojektets Facebookside

IFK98

Idrætsforeningen Kæmperne

Målgruppe:
Sportstilbud til for borgere med psykiske lidelser eller andre problemer. Alle aldersgrupper.

Der er specielle ungdomsgrupper for 18-30 år.

Åbningstider:

Hver tirsdag og torsdag kl. 13.30-15.30
Her kan medlemmer og nye henvende sig for at få hjælp til indmeldelse, betaling af kontingent samt tilmelding til ture og arrangementer. Der er mulighed for at betale med kontanter, dankort og mobilepay.

Om stedet:

Kontingent 250 kr halvårligt. 2 gratis prøvetimer.
Rundvisning hver tirsdag kl 11.
Benytter Københavns kommunes faciliteter rundt om i byen.
Mulighed for at deltage i alt fra kulturgrupper og musik grupper til fodbold, bowling, fitness, spinning, svømning, filmaftner, badminton, løb mm.

Ungeklub:
Ungdomsdivisionen
Mange forskellige sportsgrene – se hjemmeside.
Kan dog også deltage i de øvrige aktiviteter i idrætsforeningen.

Intromøder:
Vores faste intro-møde holder pause indtil næste sæson, som starter d. 1. august.

Der kommer mere information, når vi kender dato og tidspunkt

Adresse:

Foreningens kontor er flyttet ud i Grøndal Multicenter
Hvidkildevej 64
2400 København NV

Her holder foreningens administration til, og det er her, vi har træffetid for personlig henvendelse samt intro møder for nye medlemmer.

Kontakt:
30 69 25 94 (også gerne sms).
Telefonen er altid åben i den faste træffetid – dog kan der forekomme undtagelser ved sygdom, arrangementer osv.
ifk98@ifk98.dk – der kan gå en uges tid, inden du får svar.
ifk98.dk

SSB

Settlementets Idrætsklub

Målgruppe:

Settlementet har to idrætshold:

SSB, som er for alle aldersgrupper.

BUS, som er for unge under 25 år (der i forvejen ikke benytter sig af bydelens klub- og fritidstilbud).

Åbningstider:
Afhængig af aktivitet.

Om stedet:

SSB er en idrætsklub, hvor man billigt kan dyrke flere forskellige sportsgrene.

BUS (Børn&UngeSport -Settlementet)er målrettet børn og unge op til 25 år. Klubtilbuddene giver mulighed for lektiehjælp, samtale og aktiviteter planlagt i samarbejde med de unge.
Fokus på netværksdannelser. Idræt og aktiviteter på gadeplan er i særligt fokus.

Adresse:
Afhængig af aktivitet. Se mere på deres hjemmeside.

Kontakt:
SSB: www.ssb-sport.dk
BUS: www.bus.settlementet.dk

 

NB! Da denne side er et frivilligt initiativ, er vi meget afhængige af din hjælp til at holde den ajour. Så har du rettelser eller kommentarer til ovenstående, bedes du sende dem til info@fuckinghjemlos.dk