NOGEN AT TALE MED

Her kan du finde en liste over specifikke tilbud, hvor du kan få hjælp og modtage rådgivning.

Det varierer fra tilbud til tilbud, om hvorvidt du kan opsøge det anonymt eller ej. Flere af stederne har også en telefonlinje, som du kan ringe til, hvis du har spørgsmål omkring dine rettigheder eller bare har brug for nogen at tale med. Telefonnumrene finder du under ’Kontakt’. Tjek også deres åbningstider, før du ringer eller planlægger at opsøge dem.

 

GENEREL RÅDGIVNING

Kofoeds Kælder

Kofoeds Kælder (§110 + §85)

Målgruppe:
Unge hjemløse i alderen 18 – 29 år med behov for botræning, pædagogisk støtte og stabelisering inden udflytning til egen bolig.

Åbningstider:
Mandag til onsdag fra kl. 08.00 – 15.30.
Torsdag til fredag fra kl. 08.00 – 12.00.

Om stedet:
Kofoeds Kælder råder over i alt 10 mindre værelser på henholdvis Christianshavn (6) og Vesterbro (4). Disse boliger fungerer som små bofællesskaber for unge med forskellige sociale problemer.
Der er tilknyttet en medarbejder til klubværelserne, som har en fast ugentlig dag på hvert bosted. Hver beboer skal i samarbejde med personale udarbejde en opholdsplan.
Derudover tilbydes der støtte efter behov.

Adresse:
Frederiksborggade 1A (ved Kultorvet)
1360 Kbh K

Kontakt:
41 73 31 55 / 41 73 31 72
kofoedskaelder@kofoedsskole.dk
kofoedsskole.dk/kofoedskaelder
Kofoeds Kælders Facebook-side

headspace

headspace København

Målgruppe:

Headspace er for unge mellem 12 – 25 år, der har problemer, som de gerne vil tale med nogen om. Det kan være alt fra seksualitet, angst, studier, økonomi til familie, misbrug, stress mm.

Åbningstider:
Mandag til fredag fra kl. 12.00 – 19.00
Chatten er åben fra mandag til fredag fra kl. 12.00 – 22.00

Om stedet:

Formålet er, at give hjælp og rådgivning på de unges præmisser, der kan virke før problemerne vokser sig store. Et tilbud, som giver tidlig hjælp til børn og unge, som er i risiko for at blive ”rigtig syge”, hvis hjælpen udebliver. Headspace er én indgang, hvor børn og unge kan komme med alle typer af problemer. De unge kan få hjælp anonymt, og uden foregående ventetid eller visitation. Det adskiller sig fra andre tilbud ved, at professionelle og frivillige indgår i et helt unikt samarbejde om opgaven. Der er ingen journaler eller notatpligt.

Adresse:
Ravnsborggade 2-4
2200 Kbh N

Kontakt:
53 73 30 01
koebenhavn@headspace.dk
headspace.dk
Headspace Københavns Facebook-side

SKC-Ung

Støtte & kontaktcenteret

Målgruppe:
Psykisk sårbare 18-30 år.

Åbningstider:
Mandag til torsdag fra kl. 8.30 – 20.00.
Fredag fra kl. 11.00 – 16.00.

Telefonisk rådgivning hver dag fra kl. 15.00 – 20.00.

Om stedet:
SKC- Ung er baseret på en interesse- og tilvalgskultur, hvor de unge på eget initiativ og ønske kan deltage i tilbuddet. De unges engagement og involvering understøttes samtidig med at samværet kvalificerer og udvikler den enkelte. Arbejdet i aktiviteterne fokuserer primært på det relations- fremfor det præstationsorienterede Samtalegrupper, madklub, socialt samvær, rådgivning, multimedieværksted, motion, musik, workshops, keramik, udflugter og udstillinger.
Yderligere info – se hjemmeside.

Adresse:
Linnésgade 24, 2. sal
1361 Kbh K

Kontakt:
33 14 98 41
skc.dk

Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors (‘Ung på linje’ & ‘Sammen på egne ben’)

Målgruppe:
Unge mellem 15-30 år, der tidligere har været anbragt uden for hjemmet.
Må ikke have en eksisterende kontaktpersonordning.

Åbningstider:
Mandag til fredag fra kl. 19.00 – 22.00.
Søndag fra kl. 19.00 – 22.00.

Om stedet:
Ung på linje: Chat eller telefonisk rådgivning til unge (tlf. 70 12 10 00).
Sammen på egne ben: Mentor projekt, hvor man får en fast mentor, der hjælper de unge med de daglige udfordringer, der er når man bor alene.

Adresse:

Hejrevej 30, 2. sal
2400 Kbh NV

Kontakt:
35 37 25 55
sammenpaaegneben@urkmail.dk
urk.dk
Ung På Linies Facebook-side

Girltalk.dk

Girltalk.dk

Målgruppe:
Rådgivning til piger under 25 år.

Åbningstider:

Chatten er åben:
Søndag – tirsdag fra kl. 18.30 – 21.30.
Onsdag fra kl. 11.00 – 13.00 og 19.00 – 21.00.
Torsdag – lørdag fra kl. 19.00 – 21.00.

Om stedet:
Girltalk.dk tilbyder anonymt chatforum, åbent forum, blog, psykolog samtaler og foredrag.

Adresse:
Ikke oplyst

Kontakt:
info@girltalk.dk
girltalk.dk
Girltalk.dk’s Facebook-side

Ud i livet

Ud I Livet

Målgruppe:
Rådgivningscenter primært for unge med Aspergers, ADHD, ADD og andre autismespektrum forstyrrelser.

Åbningstider:
Ikke oplyst.

Om stedet:
Spidskompetencer ligger hos unge i uddannelse.
Der bliver ikke arbejdet rehabiliterende men kompenserende. Arbejdet er inspireret af neuropædagogik og TEAACH.
Der bliver arbejdet konsultativt, og altid med afsæt i den enkelte unges ønsker samt behov for råd og vejledning.
Mulighed for SPS timer. (special pædagogiske støttetimer ifm. studie).
Der bliver arbejdet udfra en kognitiv tilgang til læring, som er med til at styrke og øge graden af selvstændighed.

Adresse:
Frederiksvej 6, mezz. th.
2000 Frederiksberg

Kontakt:
26 14 95 83
post@udilivet.dk
udilivet.weebly.com
Ud I Livet’s Facebook-side

SAND

SAND – De Hjemløses Landsorganisation

Målgruppe:
Nuværende og tidligere hjemløse.
Har separate unge- og kvindegrupper.

Åbningstider:
Ikke oplyst.

Om stedet:
Sand er en interesse organisation for nuværende og tidligere hjemløse, der arbejder på at forbedre forholdene for hjemløse i Danmark. Består af forskellige lokal udvalg (se hjemmeside), hvor man kan få rådgivning og vejledning ift. bla lovgivning, kommunale forvaltninger, boformer, boligselskaber og misbrugscentre. Sand kan også fungere som bisidder hvis man han behov for det.
Sand grupper kun for kvinder, unge, aktionsgrupper mm.

Adresse:
Sundholmsvej 34, st.
2300 København S

Kontakt:
89 93 70 60
sand@sandudvalg.dk
sandudvalg.dk
Sands Facebook-side

Landsforeningen for bøsser og lesbiske

Landsforeningen for bøsser og lesbiske

Målgruppe:

Homoseksuelle, transseksuelle og biseksuelle.
Særlig rådgivning for unge mellem 16 – 25 år.

Åbningstider:
Telefontid torsdag fra kl. 18.00 – 20.00.
Ungerådgivning fra tirsdag fra kl. 19.00 – 21.00.

Om stedet:
Her tilbydes en uforpligtende snak og store og små spørgsmål ift til at springe ud, identitet, seksualitet, familie mm.
Her henvises også til sociale aktiviteter, netværksgrupper, gå i byen steder mm.
Mulighed for chat (se hjemmeside).

Adresse:
Nygade 7, 2. sal
1164 Kbh K

Kontakt:
33 36 00 80
raadgivning-kbh@lgbt.dk
www.lgbt.dk
LGBT’s Facebook-side

etniskung.dk

Etnisk Ung

Målgruppe:

Etniske unge samt pårørende.

Åbningstider:

Hotline åbent hele døgnet.
For andre tilbud – se hjemmeside.

Om stedet:

Etnisk Ung yder professionel rådgivning i forhold til æresrelaterede konflikter til både unge og deres forældre. , psykologhjælp mm.
De tilbyder både anonym rådgivning, samt personlige samtaler.

Adresse:
Ikke oplyst.

Kontakt:
70 27 76 66
etniskung.dk
Etnisk Ungs Facebook-side

Connect

Connect (Ungdommens Røde Kors)

Målgruppe:
Etniske kvinder mellem 18-25 år, der helt eller delvist har brudt med deres familie og netværk.

Åbningstider:
Ikke oplyst.

Om stedet:
Hjælper bl.a. de unge kvinder med at skabe et socialt netværk. Hver kvinde tilbydes hjælp fra 2 frivillige mentorer, der begge har gennemgået relevant uddannelse.
De støtter og hjælper den enkelte kvinde i at få oprettet et socialt netværk.
Der er tæt samarbejde med landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Adresse:

Hejrevej 30, 2. sal
2400 Kbh NV

Kontakt:
35 37 25 55
connect@urkmail.dk
urk.dk

Det Grønlandske Hus

Det Grønlandske Hus

Målgruppe:
Grønlændere i alle aldre.

Åbningstider:
Se hjemmeside.

Om stedet:
Kulturcenter, og center for socialt arbejde med udsatte grønlændere i Danmark. Her er mulighed for socialrådgivning, studievejledning, retshjælp, mentorordning, tolk, mm.
Mange sociale arrangementer.

Adresse:

Løvstræde 6
1152 Kbh K

Kontakt:
33 91 12 12
illu@sumut.dk
www.sumut.dk

 

PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

Psykinfo

Psykinfo

Målgruppe:
Sindslidende og pårørende.

Åbningstider:

Mandag til onsdag fra kl. 10.00 – 17.00
Torsdag 14.00 – 18.00
Fredag fra kl. 10.00 – 16.00

Om stedet:
PsykInfo er et Psykiatrisk Informationscenter i Region Hovedstaden.
PsykInfo tilbyder information, rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle borgere, der har brug for mere viden.

Adresse:

Rosengården 14
1174 Kbh K

Kontakt:
38 64 13 00
psykinfo@regionh.dk
Psykiatri-regionh.dk
Psykinfo’s Facebook

SIND

SIND

Målgruppe:
Sindslidende og pårørende. Har også grupper kun for unge.

Åbningstider:

Åben rådgivning tirsdag og torsdag fra kl.  17.00 – 19.00

Telefonrådgivning: Tlf. 7023 2250
Mandag til fredag fra kl. 11.00 – 22.00
Søn fra kl. 17.00 – 22.00

Benzo rådgivning: Tlf. 7026 2410
Mandag – torsdag fra kl. 18.00 – 20.00
Onsdag også kl. 9.00 – 11.00

Om stedet:
Mange forskellige lokalafdelinger, med hver deres aktiviteter og tilbud. Tjek webside for dette.
”Besøgsven” hvis man er ensom
Det er muligt at få en bisidder gennem SIND til møder med myndighederne, sundhedssektoren eller lign.

Adresse:

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Kontakt:
3524 0750
landsforeningen@sind.dk
sind.dk

Livslinjen

Livslinjen

Målgruppe:
Mennesker med selvmordstanker.

Åbningstider:

Tlf.:
Alle dage fra kl. 11.00 – 07.00

Chat:
Mandag fra kl. 17.00 – 21.00
Tirsdag fra kl. 13.00 – 17.00
Torsdag fra kl. 17.00 – 21.00
Lørdag fra kl. 13.00 – 17.00

Om stedet:
Akut rådgivning  – brug telefonen.
Ikke akut – brug chat eller mail.
Dette er kun et rådgivningstilbud. Det kan ikke erstattes af terapi eller behandling.

Adresse:

Ikke oplyst.

Kontakt:

7020 1201
livslinien.dk
skrivdet.dk – netrådgivning
Livsliniens Facebook-side

Depressionslinjen

Depressionslinjen
Trekronergade 64
2500 Valby
3312 4774
sekretariat@depressionsforeningen.dk
depressionsforeningen.dk
Målgruppe: Depressionsramte, bipolare og pårørende

Settlementet psykologisk rådgivning

Settlementet psykologisk rådgivning
Dybbølsgade 41
1721 Kbh V
3322 8820
Settlementet.dk
Kontakt for mere info:
Lone Nielsen – Psykolog
3327 9616 / 5056 6502
lone.nielsen@settlementet.dk
Målgruppe: Psykologisk rådgivning. Skal være over 18 år og uden arbejde

 

RÅDGIVNING FOR SEXMISBRUG OG VOLD

Center for seksuel misbrug

Center for seksuel misbrug
CSM Øst
Rathsacksvej 9
1862 Frederiksberg C
Forvisitation
2944 8866
Faglig rådgivning
3323 2123
Erfaringsbaseret Rådgivning
3336 0090
Socialrådgivning
3326 0396
kontakt@csm-ost.dk
csm-ost.dk
Målgruppe: Mennesker der tidligere har været udsat for seksuelt misbrug eller incest

Vold mod kvinder

Vold mod kvinder
Voldmodkvinder.dk
Målgruppe: Anonym rådgivning for kvinder udsat for vold og overgreb

Danner Rådgivning

Danner Rådgivning
Nansensgade 1
1366 Kbh K
3333 0047
danner.dk
Målgruppe: Rådgivning for kvinder udsat for vold og overgreb

Joan-Søstrene rådgivning for kvinder

JOAN-SØSTRENE
RÅDGIVNING & OPLYSNING OM OVERGREB PÅ KVINDER

Gratis og anonym rådgivning og samtale til kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og seksuel chikane. Rådgivning på mail eller telefon samt fysisk fremmøde. Man behøver ikke at bestille tid.

ÅBNINGSTIDER: Mandag og torsdag kl. 18.00 – 20.30.

C/O DANSK KVINDESAMFUND
NIELS HEMMINGSENS GADE 10, 3. sal
1153 KØBENHAVN K

Kontakt:
33 36 00 80
mail: mail@soestrene.dk
www.joan-soestrene.dk

Liva Rehab

Liva Rehab
Dronningensvej 4, st
2000 F
5371 6100/5371 6102
livarehab@livarehab.dk
livarehab.dk
Målgruppe: Kvinder på kontanthjælp,
der har oplevet seksuelle overgreb,
incest, prostitution, vold mm..

Reden Ung

Reden Ung

Målgruppe:
Helt anonym rådgivning til unge, bekymrede pårørende/venner.
Oplysning og viden til fagfolk.

Åbningstider:
Chatten: Torsdage fra kl. 10.00 – 12.00 og kl. 13.00 – 15.00
Telefonisk rådgivning: Mandag og tirsdag fra kl. 13.00 – 15.00

Om stedet:
Reden Ung er oplysning og rådgivning til unge om køb og salg af sex, samt viden om prostitution og gråzoneprostitution til alle. Du kan ringe ind og tale med en rådgiver, der kan hjælpe dig med at vende den situation, som du står i. Hvis vi ikke føler, at vi kan hjælpe, så viderehenviser vi dig til den rette instans
Brevkasse – 2-4 svardage
SMS – 2-4 svardage.
Brug derfor chatten eller tlf hvis man har akut problem eller spørgsmål.

Adresse:
Gasværksvej 24
1656 København V

Kontakt:
33 23 40 52
koebenhavn@reden.dk
reden-ung.dk
Reden Ungs Facebook-side

 

JURIDISK- OG GÆLDSRÅDGIVNING

Frivillig Center SR bistand

Frivillig Center SR bistand
Tagensvej 70,1
2200 Kbh N
3539 7197
srb@sr-bistand.dk
Sr-bistand.dk
Målgruppe: Alle aldersgrupper.

Settlementet Socialrådgivning

Settlementet Socialrådgivning
Dybbølsgade 41
1721 Kbh V
3322 8820
Settlementet.dk
Tidsbestilling og information alle hverdage:
Birgitte Kofoed
3327 9608
birgitte.kofod@settlementet.dk
Målgruppe: Socialrådgivning.
Ingen specifik målgruppe.

Settlementet Gældsrådgivningen

Settlementet Gældsrådgivningen
Dybbølsgade 41
1721 Kbh V
3322 8820
Settlementet.dk
Tidsbestilling og information alle hverdage:
Eva Tetzlaff – Socialrådgiver:
3327 9614 eller 5059 9051
eva.tetzlaff@settlementet.dk
Gældsrådgivning for unge
Feline Tietgen
5053 3613/3327 9614
feline.tietgen@settlementet.dk
Målgruppe: Gældsrådgivning.
Ingen specifik målgruppe
Gældsrådgivning for unge

Settlementet Retshjælp

Settlementet Retshjælp
Dybbølsgade 41
1721 Kbh V
3322 8820
Settlementet.dk
Tidsbestilling og information alle hverdage:
Daniel Busch
5059 8185
Daniel.busch@settlementet.dk
Målgruppe: Retshjælp.
Ingen specifik målgruppe.

Cafe Exit

Cafe Exit
Saxogade 5
1662 Kbh V
Telefon numre og mail– se hjemmeside.
Exit-danmark.dk
Målgruppe: Tidligere indsatte.
Juridisk rådgivning, gældsrådgivning,
samtaler med terapeut og psykolog. Kvindegrupper.

Kalejdoskop

Kalejdoskop
Frelsenshær Nørrebro
Thorsgade 48 A st
2200 København N
3585 0087
norrebro@den.salvationarmy.org
fhnorrebro.dk
Målgruppe: Retshjælp. Gældsrådgivning
Vi rådgiver og vejleder ikke i erhvervs- og skatteretlige
forhold eller i forhold vedrørende omsætning af fast ejendom.
Ingen specifik målgruppe

Forbrugerrådets gældsrådgivning

Forbrugerrådets gældsrådgivning
Stormgade 20
1555 Kbh V
2556 7100
Gaeld.taenk.dk
Målgruppe: Gældsrådgivning Henvender sig til særligt udsatte mennesker,
som har behov for finansiel rådgivning.
Har du lav indkomst og stor gæld, kan du få gratis hjælp

Gadejuristen

Gadejuristen
Værnedamsvej 7a, 1
1819 Frederiksberg
3331 0075
kontakt@gadejuristen.dk
gadejuristen.dk
Målgruppe: Misbrugere, hjemløse og andre udsatte borgere

Københavns retshjælp

Københavns retshjælp
Stormgade 20,1
1555 Kbh V
3311 0678
Retshjaelpen.dk
Målgruppe: Må have en max indkomst på 299.000 kr
som enlig for at kunne modtage hjælp.

KRIM Retshjælp

KRIM Retshjælp
Fiskergade 33-37
8000 Århus C
7022 2242
krim@krim.dk
krim.dk
Målgruppe: Retshjælp og Rådgivning ift politi og fængselsmyndigheder

Vesterbro’s Retshjælp

Vesterbro’s Retshjælp
Onkel Danny’s Plads 1
1711 Kbh V
vesterbro-retshjaelp.dk
Målgruppe: Retshjælp

 

MISBRUGSRÅDGIVNING OG BEHANDLING

U-turn

U-turn

Målgruppe:

Unge mellem 18 – 25 år, der ryger hash, eller tager andre stoffer.
Daggrupper: Bosat i kbh og under 18 år
Aftengrupper: Bosat i Kbh og mellem 18 – 25 år.

Åbningstider:

Mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 16.00
Fredag fra kl. 9.00 – 14.00

Åben anonym rådgivning:
Man 12-16
Tir 12-19
Ons 12-16
Tor 12-19

Om stedet:

Åben anonym rådgivning.
Det er muligt at komme fra gaden i rådgivningens åbningstid, men det anbefales at aftale tid.
Daggrupper. Her er et fast skema fra 9-15. På skemaet er der blandt andet fysisk træning, undervisning, gruppesamtaler og besøg på uddannelsessteder.
Der er også 10 timers skolegang indlagt i daggruppens skema. Her er mulighed for at tage folkeskolens afgangseksamen i matematik, dansk og engelsk.
U-turns skoletilbud er tilrettelagt så de unge på den ene side kan få nogle succesoplevelser, og på anden side kvalificeres til den videre uddannelse efter U-turn. Unge, der går i U-turns daggrupper, går også i skole i U-turn.
Hver deltager har en fast kontaktperson.

Aftengrupper. Grupperne består af 6-8 unge. Varighed 3-4 mdr. 1-2 gange uglt fra ca 17-20. Hver deltager har en fast kontaktperson

Individuelle tilbud:
Individuelle tilbud er en række af støttende samtaler med en af U-turns medarbejdere.
Formålet med samtalerne er at hjælpe dig til at tage skridt mod at ryge mindre hash eller helt holde op med hash eller andre stoffer.

Derudover er der mulighed for at deltage i både musik og sportsgrupper.

Adresse:
Studiestræde 47
1455 Kbh K

Kontakt:
82 56 23 06
Uturn.dk
U-Turn’s Facebook-side
Anonym rådgivning: 82 56 23 00

Alfa

Alfa København

Målgruppe:

Misbrugsbehandling og hjælp til afgiftning/afrusning (med tilhørende botilbud).

Åbningstider:

Ring til Afla København for at høre mere om de forskellige tilbuds åbningstider.

Om stedet:

Behandlingen er for dig, der selv mener at have et misbrug af stoffer. Ved stoffer menes der alkohol, hash, speed, kokain, heroin, ecstasy, benzodiazepiner og lignende.

Alfa København tilbyder individuelle forløb som tilpasses den enkelte borger. Vi modtager borger der er stoffrie og borgere der er i stabil substitutions behandling.

Tilbuddet til borgerne i medicinsk behandling kan tilpasses så de kan passe job og uddannelse mens de er indskrevet.

Tal med din kommune, de kan henvise til Alfa København. Du har også mulighed for selv at betale, og på den måde være fuldstændigt anonym.

Mulighed for at blive tilknyttet botilbud. Alfas botilbud er beliggende i Sølvgade i København K.

Adresse:
Alfa København
Sankt Kjelds Plads 12, 2 . SAL
2100 KØBENHAVN Ø

Kontakt:
35 35 35 81
www.alfakbh.dk
Alfa’s Facebook-side

KABS – behandlingscenter for stofbrugere

KABS – behandlingscenter for stofbrugere.

Målgruppe:

Folk med misbrugsproblemer.

Åbningstider:

Alle hverdage fra kl. 9-14.

Om stedet:

Stoffer har mange sider og bruges på mange måder. Hvad end det er hashkokainecstasy/mdma, lsd eller noget helt andet. Fælles for dem er dog, at de alle har et særdeles stort misbrugspotentiale, og at stofbruget pludselig ikke længere er et valg, der er problemfrit. Det er en hårfin grænse mellem forbrug og overforbrug. Derfor kan det være rigtig svært at vurdere, om du – eller en du kender – har et problem.

Adresse:
KABS City
Kirsten Walthers Vej 2
2500 Valby

Kontakt:
45 11 75 00
kabs.dk

Stofrådgivningen

Stofrådgivningen

Målgruppe:

Ambulante behandlingsforløb for unge misbrugere under 30 år.

Åbningstider:

Mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 16.00
Fredag fra kl. 9.00 – 14.00

Åben anonym rådgivning:
Man 12-16
Tir 12-19
Ons 12-16
Tor 12-19

Om stedet:

Det er ikke et krav, at borgeren skal holde op med at ryge hash eller tage stoffer, når man starter i behandling. Men man skal have motiveret til, at noget skal være anderledes i ens liv, og man skal have lyst til at tale om det.

OBS! Visitation skal ske gennem kommunen.

Adresse:
Vendergade 4, 1. sal
1358 København K

Kontakt:
30 59 37 33
stofraadgivningen.dk
info@stofraagivningen.dk
Stofrådgivningens Facebook-side

Misbrugsportalen

Misbrugsportalen

Målgruppe:

Misbrugere og pårørende.

Åbningstider:

Mandag til fredag fra kl. 9.00 – 15.00

Tlf. Rådgivning: 79 99 79 13
Mandag til torsdag fra kl. 11.00 – 17.00
Fredag fra kl. 11.00 – 14.00

Chat:
Mandag til torsdag fra kl. 11.00 – 17.00
Fredag fra kl. 11.00 – 14.00

Om stedet:

Forskellige rådgivnings og behandlingsmuligheder.

BREAKOUT – under 25 år.

EMP – over 25 år.

Adresse:

Overgaden Oven Vandet 10
1415 Kbh K

Kontakt:
71 99 29 19
misbrugsportalen.dk
kontakt@misbrugsportalen.dk
Misbrugsportalens Facebook-side

Plan A (Frederiksberg)

Plan A

Målgruppe:

Misbrugere og pårørende.

Åbningstider:

 

Ikke oplyst.

Om stedet:

Udgående teams, dag- og efterbehandling, stoffrit bofællesskab, psykiatrisk vejledning, socialfaglig bistand, kropsterapi, pårørende kursus mm.

Adresse:

Vodroffsvej 13
1900 Frederiksberg C

Kontakt:
35 55 20 00
plan-a.nu
info@plan-a.nu
Plan A’s Facebook-side

TUBA

TUBA København

Målgruppe:

Mennesker 14-35 år, der er vokset op med alkoholmisbrug.

Åbningstider:

Privat Chat:
Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 18.00 – 21.00

Gruppe Chat:
Mandag fra kl. 18.00 – 21.00
Torsdag i ulige uger fra kl. 18.00 – 21.00

Om stedet:

Individuel samt gruppe rådgivning Chat, brevkasser og ung til ung), terapi (gruppe og individuel), foredragsaftenener og arrangementer med socialt indhold.

Adresse:

Vesterbrogade 69 1. tv.
1620 Kbh V

Kontakt:
43 96 20 82
tuba.dk
kbh@tuba.dk
TUBA’s Facebook-side

Narcotics Anonymos

Narcotics Anonymos KBH

Målgruppe:

Stofafhængige.

Åbningstider:

Hotline: 70 20 01 85
Alle dage fra kl. 12.00 – 20.00

Om stedet:

Råd og vejledning, NA-møder, mm.

Adresse:

Ikke oplyst.

Kontakt:
70 20 01 85
nadanmark.dk

Anonyme Alkoholikere

Anonyme Alkoholikere København

Målgruppe:

Mennesker med alkoholproblemer.

Åbningstider:

Telefontid sekretariat:
Mandag fra kl. 12.00 – 18.00

Hotline: 70 10 12 24
Alle dage fra kl. 8.00 – 24.00

Om stedet:

Råd og vejledning, AA-møder, mm.

Adresse:

Sekretariatet
Thorsgade 59 3 tv
2200 Kbh N

Kontakt:
35 81 85 31
dkaa.dk

Settlementets Misbrugsrådgivning

Settlementet
Misbrugsrådgivningen
Dybbølsgade 41
1721 Kbh V
Settlementet.dk
Lone Nielsen – Psykolog
3327 9616 / 5056 6502
lone.nielsen@settlementet.dk
Målgruppe: Misbrugere over 18 år

PAS

PAS
H. C. Andersens Boulevard 25,2
1553 Kbh V
3366 2002
kontakt@heltanonym.dk
Heltanonymkbh.dk
Målgruppe: Anonym rådgivning og behandling.
Skal have afklarede boligforhold, samt være under uddannelse, i beskæftigelse – eller have anden tilknytning til arbejdsmarkedet.
Pårørende grupper.

Center for Ludomani

Center for Ludomani
Fiolstræde 17B st tv
1171 Kbh K
7011 1810
info@ludomani.dk
ludomani.dk
Målgruppe: Mennesker med ludomani og deres pårørende.
Henvisning ikke nødvendig.

Center for misbrugsbehandling og pleje

Center for misbrugsbehandling og pleje

Målgruppe:
Alkohol, opiat-, hash- og kokainmisbrugere i Kbh’s kommune

Adresser:
Regnbuepladsen 7,2
1550 Kbh V
8220 5900
cfmp@sof.kk.dk
Cfmp.kk.dk
Modtageenhed Amager Øresundsvej 55A
2300 København S
3317 8600
rck.mea@sof.kk.dk
rck.kk.dk
Modtageenhed Indre
Nørrevoldgade 15, 1
1358 København K
3317 3316
rck.mei@sof.kk.dk
rck.kk.dk
Modtageenhed Nord
Frederikssundsvej 112
2700 Brønshøj
3317 8040
rck.men@sof.kk.dk
rck.kk.dk
Modtageenhed Vest
Vigerslev Allé 1 A
2450 København SV
3317 5696
rck.mev@sof.kk.dk
rck.kk.dk

 

ANDEN RÅDGIVNING

Indvandrerrådgivningen

Indvandrerrådgivningen

Målgruppe: Mennesker med anden etnisk baggrund
5014 1816.
indvandrerraadgivningen.dk

 

NB! Da denne side er et frivilligt initiativ, er vi meget afhængige af din hjælp til at holde den ajour. Så har du rettelser eller kommentarer til ovenstående, bedes du sende dem til info@fuckinghjemlos.dk