ET STED AT SOVE

Her kan du finde en oversigt over hvilke steder, der findes i København og omegn, hvor du enten kan overnatte for en enkelt nat eller få mulighed for at bo i en længere periode.
Husk at læs hvem målgruppen er, før du opsøger stedet. Nogle af stederne er nemlig ikke kun for unge, og andre kan have meget specifikke målgrupper – som f.eks. kvinder med børn. Andre steder kræver, at du bliver visiteret dertil via f.eks. kommunen eller andre instanser.
Er du i tvivl, så kontakt stedet eller søg råd hos din sagsbehandler, kontaktperson eller mentor.

NB! Hvis stedet ligger i en anden kommune end Københavns Kommune, står det skrevet i parentes efter navnet.

 

NATVARMESTUER

Natcaféen Hillerødgade

Hillerødgade Natcafé (§110)

Målgruppe:
Natcaféen er for hjemløse over 18 år, der samtidig har andre problemstillinger end hjemløshed, som f.eks. misbrug af stoffer og/eller alkohol og/eller psykiske udfordringer/diagnoser som f.eks. skitzofreni, angst mm.
Borgere som kommer fra lande udenfor EU, kan ikke benytte natcaféen.

Åbningstider:

Mandag – fredag: 24.00 – 10.00
Lørdag – søndag: 24.00 – 7.00

Om stedet:
Natvarmestuen råder over 30 pladser.
Mulighed for basal hjælp som billig mad, bad, tøjvask samt udlevering af tøj og sko.
Anonym rådgivning og vejledning om økonomiske og sociale forhold, behandlingstilbud, kontakt til kommune og andre relevante samarbejdspartnere.
Tæt samarbejde med Københavns Hjemløseenhed og psykiatrisk gadeteam.
Kan benyttes anonymt.
Det er tilladt at medbringe hunde.
Mange misbrugere.

Adresse:
Hillerødgade 64
2200 København N

Kontakt:
38 34 81 25
mail@kkherberg.dk
kkherberg.dk

Natcaféen Sundholm

Natcaféen Sundholm (§110)

Målgruppe:
Åbent for alle hjemløse.
Kan benyttes anonymt.
Mange misbrugere og psykisk syge.

Åbningstider:
Åbent hver dag fra kl. 21.00 – 07.00.

Om stedet:
Caféen er indrettet i caféen og der er plads til 30 overnattende borgere.
I vinterperioden bliver der som regel udvidet med yderligere 20 pladser.
Der er mulighed for at benytte aflåst skab når man overnatter.
Gratis tøjvask, bad, internet og telefon.

Adresse:
Sundholmsvej 36
2300 København S

Kontakt:
33 17 67 18
acsu@sof.kk.dk
acsu.kk.dk

Café Klare

Café Klare Natcafé (§110)

Målgruppe:
Hjemløse kvinder, der har behov for akut ly og overnatning.

Åbningstider:
Mandag – fredag: kl. 19.00 – 10.00
Lørdag & søndag: kl. 22.00 – 10.00
Dagsåbent (efter aftale med personale) fra kl. 10.00 – 15.00.
Telefontid mandag til fredag fra kl. 19.00 – 15.00.

Om stedet:
Natcaféen har 20 sovepladser.
Stedet er udelukkende for kvinder, nogle er misbrugere eller psykisk syge.
Mandlige borgere ikke adgang.
Ingen børn tilladt.
Fællesspisning hver onsdag aften og kvindecafé hver tirsdag eftermiddag.
Gratis morgenmad.

Adresse:
Lyrskovgade 2, 2. sal
1758 Kbh V

Kontakt:
36 46 46 01
cafeklare-natcafe.dk

Herberget Lærkehøj (Frederiksberg)

Herberget Lærkehøj (§110)

Målgruppe:
Åbent for alle hjemløse.

Åbningstider:
Åbent hver dag fra kl. 23.30.
Telefon er døgnåben.

Om stedet:
Natvarmestuen har 13 sovepladser.
Varm mad til 20 kr.
Morgenmad tilbydes fra kl. 7.00 til 7.30.
Aflåst opbevaring af ejendele.
Vask af tøj samt udlevering af brugt tøj efter behov.
Mulighed for bad samt samtaler med personalet.

Adresse:
Lindevangs Allé 9
2000 Frederiksberg

Kontakt:
38 32 32 00
mail@laerkehoej.dk
laerkehoej.dk

Skansegården (Hillerød)

Forsorgshjemmet Skansegården (§110)

Målgruppe:
Åbent for alle hjemløse.
Også for misbrugere og psykisk syge.

Åbningstider:
Åbent hver dag fra kl. 20.00 – 10.00.
Telefon er døgnåben.

Om stedet:
Skansegården har 8 sovepladser.
Der er mulighed for indskrivning på det tilstødende herberg, hvis der er ledige pladser.

Adresse:
Skansevej 2C
3400 Hillerød

Kontakt:
51 54 76 12 (telefonen er åben døgnet rundt)
dsv-skansegaarden@regionh.dk
densocialevirksomhed.dk
Skansegårdens Facebook-side

 

HERBERG/BOSTEDER

Kofoeds Kælder

Kofoeds Kælder (§110 + §85)

Målgruppe:
Unge hjemløse i alderen 18 – 29 år med behov for botræning, pædagogisk støtte og stabelisering inden udflytning til egen bolig.
NB! Visitation til boligerne skal foregå gennem Kofoeds Kælder.

Åbningstider:
Mandag til onsdag fra kl. 08.00 – 15.30.
Torsdag til fredag fra kl. 08.00 – 12.00.

Om stedet:
Kofoeds Kælder råder over i alt 10 mindre værelser på henholdvis Christianshavn (6) og Vesterbro (4). Disse boliger fungerer som små bofællesskaber for unge med forskellige sociale problemer.
Der er tilknyttet en medarbejder til klubværelserne, som har en fast ugentlig dag på hvert bosted. Hver beboer skal i samarbejde med personale udarbejde en opholdsplan.
Derudover tilbydes der støtte efter behov.

Adresse:
Frederiksborggade 1A (ved Kultorvet)
1360 Kbh K

Kontakt:
41 73 31 55 / 41 73 31 72
kofoedskaelder@kofoedsskole.dk
kofoedsskole.dk/kofoedskaelder
Kofoeds Kælders Facebook-side

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger (§110 + §85)

Målgruppe:
Unge hjemløse mellem 18 og 30 år, der oplever at have forskellige sociale og psykiske problemerstillinger, som gør det svært for dem at leve et almindeligt ungdomsliv.

Åbningstider:
Telefonen er åbent mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 16.00 og fredag fra kl. 9.00 – 14.00.

Om stedet:
Kofoeds Skole råder over i alt 44 døgnpladser for udsatte unge, der har brug for støtte til at få hold på tilværelsen og blive afklaret i forhold til uddannelse, arbejde og ønsker for fremtiden.
På KSU hjælper vi de unge i den rigtige retning og lægger vægt på, at de skal have en aktiv hverdag med uddannelse, erhvervsarbejde eller anden aktivering. Vi tilrettelægger indholdet i dagligdagen med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, evner og behov.

Adresse:
Nyrnberggade 1
2300 København S

Kontakt:
41 73 30 02
ksu@kofoedsskole.dk
ungdomsboliger.kofoedsskole.dk

RG60

Rådmandsgade 60 (§110)

Målgruppe:
RG60 er et herberg og værested for unge hjemløse mellem 18-30 år med sociale eller psykiske problemer.

Åbningstider:
Kontakt RG60 hvis du har brug for en akutplads, enten ved at komme på adressen eller ved at ringe til os.
Vi tager imod mellem kl. 08.00 og kl. 22.00.
Når du kommer har vi en indskrivningssamtale af ca. en ½ times varighed, derefter får du tildelt en plads i nødherbergets sovesal.

Om stedet:

Boformen er et akut og midlertidig botilbud for unge på RG60. Der er plads til ca. 20 unge, som sammen med personalet er ansvarlige for både de daglige pligter og de aktiviteter som igangsættes. Ligesom i resten af huset lægges der her vægt på medindflydelse og inddragelse af brugerne.

Adresse:
Rådmandsgade 60
2200 København N

Kontakt:
42456066 / 35105455
info@rg60.dk
rg60.dk

Hørhuset

Hørhuset (§110)

Målgruppe:
Henvendelse skal ske telefonisk.
Kun for folk UDEN misbrug.

Åbningstider:
Ring for at høre mere om åbningstider.

Om stedet:

Frelsens Hærs bosted. 65 værelser.
Særligt fokus på at motivere borgerne til at modtage relevante behandlingstilbud, primært for afhængighed/misbrug og psykiske lidelser.
Man vil få tildelt kontaktperson. Der vil blive udarbejdet en opholdsplan mm.
OBS! Du kan IKKE have et misbrug, hvis du skal bruge Hørhuset.

Adresse:
Hørhusvej 5
2300 København S

Kontakt:
3255 5622
frelsenshaer.dk

Café Klare

Café Klare (§110)

Målgruppe:
Kun for kvinder.
Ingen børn tilladt.

Adresse:
Lyrskovgade 2,2
1758 Kbh V

Kontakt:
3646 4601
cafeklare-natcafe.dk

KFUM’s Kollegium

KFUM’s Kollegium (§110)

Målgruppe:
Hjemløse mænd og kvinder med sociale problemer.
Du skal IKKE have et aktivt misbrug.

Åbningstider:
Ring for at høre mere om åbningstider.

Om stedet:

59 pladser – både mænd og kvinder. Mulighed for udslusningsboliger.
Man får tildelt kontaktperson, og der bliver udarbejdet opholdsplan mm.

Adresse:
Artillerivej 161
2300 København S

Kontakt:
3254 5407
kfumskollegium@sof.kk.dk
kfums-kollegium.dk

Lindevangen (Frederiksberg)

Herberget Lindevangen

Målgruppe:
Enlige voksne, par, samkvemsforældre og forældre med fastboende børn.

Åbningstider:
Døgnåbent.

Om stedet:

Lindevangen er en midlertidig boform for hjemløse, der udover at mangle en bolig har andre personlige og sociale udfordringer i deres liv.
Lindevangens målgruppe omfatter ikke personer med alkohol- og stofmisbrug samt personer, som adfærdsmæssigt ikke egner sig til at bo tæt sammen med børn.
Alle beboere for tildelt en kontaktperson, som vil yde hjælp og rådgivning ift. kontakt med offentlige myndigheder, boligsøgning mm.

Adresse:
Lindevangs Allé 7
2000 Frederiksberg

Kontakt:
38 86 40 61
post@lindevangen.dk
lindevangen.dk

Skansegården (Hillerød)

Skansegården (§110)

Målgruppe:
For misbrugere og psykisk syge.

Åbningstider:
Åbent hver dag fra kl. 20.00 – 10.00.
Telefon er døgnåben.

Om stedet:
Skansegården har 8 sovepladser.
Der er mulighed for indskrivning på det tilstødende herberg, hvis der er ledige pladser.

Adresse:
Skansevej 2C
3400 Hillerød

Kontakt:
51 54 76 12
misbrugscenteret@regionh.dk
densocialevirksomhed.dk

Tornehøjgård (Søborg)

Tornehøjgård (§110)

Målgruppe:

Herberg for hjemløse.
Behøver ingen forvisitation fra kommune/sagsbehandler.

Åbningstider:
Ring for at høre åbningstider.

Om stedet:
Mulighed for eget værelse m. bad.
20 værelser.
Man kan godt have et aktivt misbrug.
Der bliver serveret 3 måltider om dagen. Pris for dette er 74 kr. pr. dag.

OBS! Mange misbrugere og sindslidende.

Adresse:
Klausdalsbrovej 271
2860 Søborg

Kontakt:
39 57 61 15
tornehoejgaard@gladsaxe.dk
tornehoejgaard.dk

Solvang (Glostrup)

Solvang (§110)

Målgruppe:
Herberg for hjemløse.
Behøver ingen forvisitation fra kommune/sagsbehandler.

Åbningstider:
Ring for at høre åbningstider.

Om stedet:
Man kan ikke have et aktivt misbrug. Plads til 25 beboere.

Adresse:

Nordre Ringvej 67
2600 Glostrup

Kontakt:
43 96 86 55
solvang@regionh.dk
densocialevirksomhed.dk

Herberget Kettegård Allé 14 A (Hvidovre)

Herberget Kettegård Allé 14 A
Røde Kors Herberg Hvidovre (§110)

Målgruppe:
Herberget er for kvinder over 18 år uden børn.

Åbningstider:

Herberget har døgnåbent alle dage.

Om stedet:
Herberget har plads til 7 kvinder. De har ikke eneværelser, så alle deler værelse med en anden. Men der er to badeværelser og en opholdsstue, en spisestue og et køkken. Desuden er der en rygepavillon i den lukkede have.
Nogle brugere bor her i ni måneder, andre sover her en enkelt nat. I gennemsnit bor kvinderne i et halvt år i Herberget.
I Herberget kan du få en ren seng at sove i og et bad. Hver aften er der et måltid varm mad – og der er altid en at snakke med.
Du skal opgive dit cpr-nummer.
Der er ingen forbud mod at komme påvirket, men det er forbudt at indtage stoffer eller alkohol på stedet.
Herberget hjælper altid gerne med kontakt til de sociale myndigheder.

Adresse:

Kettegård Allé 14A
2650 Hvidovre

Kontakt:
36 48 50 03
herberget@psv1.regionh.dk
natherberg.dk

Ungeherberget på Nøjsomhedsvej

Ungeherberget på Nøjsomhedsvej 12b

Målgruppe:
Nøjsomhedsvej 12b er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §110, der henvender sig til unge mellem 18 og 30 år, der er boligløse.

Åbningstider:

Ring og hør nærmere.

Om stedet:
Fælles for beboerne på Nøjsomhedsvej 12b er, at de har et ønske og en motivation for at ændre på deres nuværende situation, men oplever at have brug for særlig støtte i forhold til at bringe egne ressourcer i spil, for på sigt at kunne navigere hensigtsmæssigt i eget liv.
På Nøjsomhedsvej 12b er det ikke tilladt at have gæster eller medbringe kæledyr. Indtagelse af rusmidler på matriklen er ikke tilladt. Hvad der sker uden for husets rammer blander vi os ikke i, medmindre vi oplever, at det har betydning for den enkelte beboers positive udvikling.

Nøjsomhedsvej 12b’s fysiske rammer:
Nøjsomhedsvej 12b ligger på Østerbro og er den øverste etage i en bygning, hvor der også ligger en vuggestue og et fritidshjem. Nøjsomhedsvej 12b består af 20 møblerede enkeltmandsværelser, to fælles køkkener, fire fælles badeværelser og ét fælles vaskerum.

For at komme i betragtning til et værelse på Nøjsomhedsvej 12b, skal man sende en indstilling til fællesvisitationen ved at udfylde visitationsskemaet, som derefter tager stilling til om Nøjsomhedsvej 12b er et relevant tilbud.

Adresse:

Nøjsomhedsvej 12b
2100 København Ø

Kontakt:
24 79 18 38
www.kk.dk/institution/nojsomhedsvej-12b

Kollegiet Gl. Køge Landevej

Kollegiet Gl. Køge Landevej

Målgruppe:
Hjemløse mænd over 25 år.

Åbningstider:

Det faste personale er på Kollegiet på følgende tidspunkter: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 22.00

Telefoniske henvendelser kan ske i tidsrummet: Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 21.00

Om stedet:

  • At yde beboerne hjælp til selvhjælp i forhold til egen situationen, samt at der etableres en god og konstruktiv kontakt til offentlige myndigheder.
  • At yde omsorg og akut hjælp til indflyttede beboere.

At afklare beboeres situation i tæt samarbejde med Hjemløseenheden, og dermed indenfor 4 mdr. at kunne vurdere boligbehovet.

Adresse:

Gl. Køge Landevej 137
2500 Valby

Kontakt:
36 30 43 21
kollegiet@kollegiet.info

 

KRISECENTRE

Garvergården

Garvergården (§110 + §109)

Målgruppe:
Krisecenteret modtager både kvinder, mænd, med og uden børn, samt hele familier.

Åbningstider:
Kontakt krisecenteret for at høre deres åbningstider.

Om stedet:
Garvergården råder over 32 værelser og er til for dig, som har brug for et midlertidigt trygt sted at være.
Her kan du få hjælp hvis du er voldsramt eller truet og har brug for hjælp eller er udsat og har særlige sociale vanskeligheder, som du har brug for hjælp til at komme igennem.
Garvergården er en selvejende institution, men er en del af Center for Udsatte Voksne og Familier i Københavns Socialforvaltning.

Adresse:
Dannebrogsgade 34-36
1660 Kbh V

Kontakt:
33 21 88 11
kcgarvergaarden@sof.kk.dk
garvergaarden.kk.dk

Den Åbne Dør

Krise- og familieherberget Den Åbne Dør

Målgruppe:
Primært kvinder med børn, men har enkelte værelser til kvinder uden børn.

Åbningstider:
Kontakt krisecenteret for at høre deres åbningstider.

Om stedet:
Råder over 12 pladser.
Der er personale på stedet døgnet rundt.

Adresse:
Hedebygade 30
1754 Kbh V

Kontakt:
33 24 91 03
tove.schirmer@sof.kk.dk
frelsenshaer.dk/hvad-laver-vi/socialt_arbejde/krisecentre

Egmontgården

Egmontgården (§110 + §109)

Målgruppe:
For unge gravide kvinder.

Åbningstider:
Mandag – onsdag fra kl. 08.30 – 15.45.
Torsdag fra kl. 08.30 – 18.00.
Fredag fra kl. 08.30 – 13.45.

Om stedet:
Egmontgården har 77 lejligheder, der er beregnet til enlige forsørgere med 1 eller 2 børn, samt unge gravide kvinder.
Alle lejligheder har eget køkken og bad.
Modtager ikke voksne og børn, der har brug for støtte døgnet rundt.

Adresse:
Svendborggade 1
2100 Kbh Ø

Kontakt:
51 54 76 12
egmont@sof.kk.dk
kk.dk/institution/egmontgården

Baltic

Krisecentret Baltic

Målgruppe:
Krisecentret Baltic er et krisecenter for voldsramte og et botilbud for udsatte familier.

Åbningstider:
Kontakt krisecenteret for at høre deres åbningstider.

Om stedet:
Baltic har 40 umøblerede værelse. Der er personale døgnet rundt.
Alle brugere skal udarbejde en opholdsplan i samarbejde med en kontaktperson.
Der er mulighed for støttende samtaler med socialrådgiver eller kontaktperson efter behov samt støtte til kontakt til andre dele af det sociale system, f.eks. omkring diverse ansøgninger.
Der er også særligt personale med fokus på børnene.

Adresse:
Dortheavej 71
2400 Kbh NV

Kontakt:
38 34 03 33
baltic@sof.kk.dk
kk.dk/institution/krisecentret-baltic

Kvindehjemmet

Kvindekrisecenteret Kvindehjemmet

Målgruppe:
Voldsramte kvinder med og under børn.

Åbningstider:
Telefon er døgnåben.

Om stedet:
Kvindehjemmet har 40 pladser. Her er tilknyttet pædagoger, socialrådgivere og psykologer.
Der tilbydes rådgivning og gruppeforløb for både børn og voksne.

Adresse:
Jagtvej 153B
2200 Kbh N

Kontakt:
35 81 98 45
kvindehjemmet.dk

Hanne Mariehjemmet (Roskilde)

Kvinderkrisecenteret Hanne Mariehjemmet (§109)

Målgruppe:
Hanne Mariehjemmet er et krisecenter for kvinder over 18 år.

Åbningstider:
Kvindekrisecenteret har døgnåbent.

Om stedet:
Kvindekrisecentret Hanne Mariehjemmet er det eneste specialiserede døgntilbud i Danmark til socialt marginaliserede kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet. Formålet med Hanne Mariehjemmet er at tilbyde målgruppen beskyttelse, omsorg, pleje/behandling, skadereduktion og socialfaglig- og socialpædagogisk støtte i en afgrænset periode. Hanne Mariehjemmet tilbyder ophold til kvinder fra hele landet.
Kvinderne må efter det første døgns ophold ikke være påvirket af stoffer eller alkohol og det er ikke tilladt at indtage og opbevare alkohol eller stoffer på Hanne Mariehjemmet.

Adresse:
Ringstedvej 57-59
4000 Roskilde

Kontakt:
46 32 19 92
hanne@mariehjem.dk
mariehjem.dk/hanne

NB! Da denne side er et frivilligt initiativ, er vi meget afhængige af din hjælp til at holde den ajour. Så har du rettelser eller kommentarer til ovenstående, bedes du sende dem til info@fuckinghjemlos.dk