ET STED AT SOVE

Her kan du finde en oversigt over hvilke steder, der findes i København og omegn, hvor du enten kan overnatte for en enkelt nat eller få mulighed for at bo i en længere periode.
Husk at læs hvem målgruppen er, før du opsøger stedet. Nogle af stederne er nemlig ikke kun for unge, og andre kan have meget specifikke målgrupper – som f.eks. kvinder med børn. Andre steder kræver, at du bliver visiteret dertil via f.eks. kommunen eller andre instanser.
Er du i tvivl, så kontakt stedet eller søg råd hos din sagsbehandler, kontaktperson eller mentor.

NB! Hvis stedet ligger i en anden kommune end Københavns Kommune, står det skrevet i parentes efter navnet.

 

NATVARMESTUER

Natcaféen Hillerødgade

Hillerødgade Natcafé (§110)

Målgruppe:
Natcaféen er for hjemløse over 18 år, der samtidig har andre problemstillinger end hjemløshed, som f.eks. misbrug af stoffer og/eller alkohol og/eller psykiske udfordringer/diagnoser som f.eks. skitzofreni, angst mm.
Borgere som kommer fra lande udenfor EU, kan ikke benytte natcaféen.

Åbningstider:

Hverdage fra kl. 22-10
Lørdag og søndag fra kl. 24-7

Om stedet:
Natvarmestuen råder over 30 pladser.
Mulighed for basal hjælp som billig mad, bad, tøjvask samt udlevering af tøj og sko.
Anonym rådgivning og vejledning om økonomiske og sociale forhold, behandlingstilbud, kontakt til kommune og andre relevante samarbejdspartnere.
Tæt samarbejde med Københavns Hjemløseenhed og psykiatrisk gadeteam.
Kan benyttes anonymt.
Det er tilladt at medbringe hunde.
Mange misbrugere.

Adresse:
Hillerødgade 64
2200 København N

Kontakt:
38 34 81 25
mail@kkherberg.dk
kbh.kirkenskorshaer.dk/sted/herberget-hilleroedgade

Natcaféen Sundholm

Natcaféen Sundholm (§110)

Målgruppe:
Åbent for alle hjemløse.
Kan benyttes anonymt.
Mange misbrugere og psykisk syge.

Åbningstider:
Åbent hver dag fra kl. 21.00 – 07.00.

Om stedet:
Caféen er indrettet i caféen og der er plads til 30 overnattende borgere.
I vinterperioden bliver der som regel udvidet med yderligere 20 pladser.
Der er mulighed for at benytte aflåst skab når man overnatter.
Gratis tøjvask, bad, internet og telefon.

Adresse:
Sundholmsvej 36
2300 København S

Kontakt:
33 17 67 18
acsu@sof.kk.dk
acsu.kk.dk

Café Klare

Café Klare (§110)

Målgruppe:
Kun for kvinder.
Ingen børn tilladt.

Adresse:
Lyrskovgade 2,2
1758 Kbh V

Kontakt:
3646 4601
https://www.kk.dk/institution/cafe-klare

Herberget Lærkehøj (Frederiksberg)

Herberget Lærkehøj (§110)

Målgruppe:
Åbent for alle hjemløse.

Åbningstider:
Åbent hver dag fra kl. 23.30.
Telefon er døgnåben.

Om stedet:
Natvarmestuen har 13 sovepladser.
Varm mad til 20 kr.
Morgenmad tilbydes fra kl. 7.00 til 7.30.
Aflåst opbevaring af ejendele.
Vask af tøj samt udlevering af brugt tøj efter behov.
Mulighed for bad samt samtaler med personalet.

Adresse:
Lindevangs Allé 9
2000 Frederiksberg

Kontakt:
38 32 32 00
mail@laerkehoej.dk
laerkehoej.dk

Skansegården (Hillerød)

Skansegården (§110)

Målgruppe:
For misbrugere og psykisk syge.

Åbningstider:
Åbent hver dag fra kl. 20.00 – 10.00.
Telefon er døgnåben.

Om stedet:
Skansegården har 8 sovepladser.
Der er mulighed for indskrivning på det tilstødende herberg, hvis der er ledige pladser.

Adresse:
Skansevej 2C
3400 Hillerød

Kontakt:
51 633663
misbrugscenteret@regionh.dk

https://www.densocialevirksomhed.dk/CFB/forsorg/afdelinger/skanseg%C3%A5rden/Sider/default.aspx

 

 

 

HERBERG/BOTILBUD

Kofoeds Kælder

Kofoeds Kælder (§110 + §85)

Målgruppe:
Unge hjemløse i alderen 18 – 29 år med behov for botræning, pædagogisk støtte og stabelisering inden udflytning til egen bolig.
NB! Visitation til boligerne skal foregå gennem Kofoeds Kælder.

Åbningstider:
Mandag til onsdag fra kl. 08.00 – 15.30.
Torsdag til fredag fra kl. 08.00 – 12.00.

Om stedet:
Kofoeds Kælder råder over i alt 10 mindre værelser på henholdvis Christianshavn (6) og Vesterbro (4). Disse boliger fungerer som små bofællesskaber for unge med forskellige sociale problemer.
Der er tilknyttet en medarbejder til klubværelserne, som har en fast ugentlig dag på hvert bosted. Hver beboer skal i samarbejde med personale udarbejde en opholdsplan.
Derudover tilbydes der støtte efter behov.

Adresse:
Frederiksborggade 1A (ved Kultorvet)
1360 Kbh K

Kontakt:
41 73 31 55 / 41 73 31 72
kofoedskaelder@kofoedsskole.dk
kofoedsskole.dk/ksu
Kofoeds Kælders Facebook-side

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger (§110 + §85)

Målgruppe:
Unge hjemløse mellem 18 og 30 år, der oplever at have forskellige sociale og psykiske problemerstillinger, som gør det svært for dem at leve et almindeligt ungdomsliv.

Åbningstider:
Telefonen er åbent mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 16.00 og fredag fra kl. 9.00 – 14.00.

Om stedet:
Kofoeds Skole råder over i alt 44 døgnpladser for udsatte unge, der har brug for støtte til at få hold på tilværelsen og blive afklaret i forhold til uddannelse, arbejde og ønsker for fremtiden.
På KSU hjælper vi de unge i den rigtige retning og lægger vægt på, at de skal have en aktiv hverdag med uddannelse, erhvervsarbejde eller anden aktivering. Vi tilrettelægger indholdet i dagligdagen med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, evner og behov.

Adresse:
Nyrnberggade 1
2300 København S

Kontakt:
41 73 3281
ksu@kofoedsskole.dk
kofoedsskole.dk/ksu

Sporsløjfen

Sporsløjfen (§110)

Målgruppe:
Sporsløjfen er et herberg for unge hjemløse mellem 18-30 år med sociale og/eller psykiske problemer.

Åbningstider:
Vi kan kontaktes døgnet rundt. Du kan altid kontakte os pr. telefon eller mail, så arrangerer vi en visitationssamtale, når vi har ledig plads.

Om stedet:

Sporsløjfen har 24 pladser. Beboerne bor på enkelt-, dobbelt- og tremandsværelser. Boformen har sit eget køkken, bade- og vaskefacilitet og opholdsstue tilknyttet. Beboere i boformen skal alle indgå i at få lavet en handlings- og opholdsplan sammen med personalet og sagsbehandler.
Sporsløjfen har høj brugerinddragelse, både i henhold til de daglige huslige pligter til de aktiviteter og tiltag der sættes i gang.
Boformen er i henhold til reglerne et akut og kortvarigt botilbud.
Gæster er velkomne tirsdag (kl. 13.00-17.00), fredag (kl. 14.00-20.00) og lørdag (kl. 14.00-20.00), gæster må opholde sig i fælles arealer i stueetagen.
Optagelse i boformen kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder i overensstemmelse med § 110 i Serviceloven.
Det er Sporsløjfen der træffer afgørelse om optagelse i boformen.

Adresse:
Sporsløjfen 2
2100 København Ø

Kontakt:
42456066
info@rg60.dk
rg60.dk

Hellebro

Hellebros Herberg

Målgruppe:
Hellebros målgruppe er unge i alderen 18-29 år, der er boligløse og har lettere sociale problemstillinger. De kan have psykiatriske diagnoser og skal være i behandling hvis det er en behandlings krævende diagnose. Hvis de har et lettere misbrug af alkohol og eller stoffer skal de være i behandling inden indflytning eller påbegynde behandling kort efter indskrivning.

Åbningstider:
Alle hverdage fra kl. 13.00 – 20.00.

Om stedet:

Hellerbro tilbyder ophold på midlertidig bosted efter sel §110 med plads til 31 unge.

Vores vision på Hellebro, er at rumme den målgruppe der er allermest sårbare men villige til en forandring. Fælles for de unge er det, at de står over for stillingtagen og etablering af en række almindelige livsomstændigheder, som kræver ansvarstagen og visioner, så som valg af uddannelse, beskæftigelse, valg af boform, løsrivelse fra barndom, opvækst, familie, valg af seksualpartner, valg af kammerater og meget mere.

Adresse:

Mosedalsvej 15
2500 Valby

Kontakt:
33399000
hellebroen.dk
Hellebros Facebookside

Hørhuset

Hørhuset (§110)

Målgruppe:
Henvendelse skal ske telefonisk.
Målgruppe;  Mennesker som er i en situation med hjemløshed.

Åbningstider:
Ring for at høre mere om åbningstider.

Om stedet:

Frelsens Hærs bosted. 65 værelser.
Særligt fokus på at motivere borgerne til at modtage relevante behandlingstilbud, primært for afhængighed/misbrug og psykiske lidelser.
Man vil få tildelt kontaktperson. Der vil blive udarbejdet en opholdsplan mm.
OBS! Alkohol og andre rusmidler tolereres ikke i huset .

Adresse:
Hørhusvej 5
2300 København S

Kontakt:
3255 5622
frelsenshaer.dk/hvad-laver-vi/socialt_arbejde/hjemlose

KFUM’s Kollegium

KFUM’s Kollegium (§110)

Målgruppe:
Hjemløse mænd og kvinder med sociale problemer.
Ingen hårde stoffer, samt metadon behandling (substitutions behandling).

Åbningstider:
Ring for at høre mere om åbningstider.

Om stedet:

59 pladser – både mænd og kvinder. Mulighed for udslusningsboliger.
Man får tildelt kontaktperson, og der bliver udarbejdet opholdsplan mm.

Adresse:
Artillerivej 161
2300 København S

Kontakt:
3254 5407
kfums.kollegium@kfumsoc.dk
www.kfumskollegium.dk

Lindevangen (Frederiksberg)

Herberget Lindevangen

Målgruppe:

Herberget er et midlertidigt botilbud for hjemløse med andre personlige og sociale problemer – dog ikke misbrug eller ubehandlede psykiske lidelser. Herberget har 26 værelser i forskellig størrelser. Her bor både mænd og kvinder, enlig og par – med og uden børn.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til et værelse, skal du kontakte Herberget. Du kan enten ringe på tlf. 38 86 40 61 eller sende en mail.

Lindevangen har også en række særlige tilbud for unge mellem 18-25 år. Bostøtten er Lindevangens udgående team, som yder støtte i hverdagen til beboere, der flytter i egen bolig.

 

Åbningstider:

Døgnåbent.

Adresse:
Lindevangs Allé 7
2000 Frederiksberg

Kontakt:
38 86 40 61
post@lindevangen.dk
lindevangen.dk

Tornehøjgård (Søborg)

Tornehøjgård (§110)

Målgruppe:

Herberg for hjemløse.
Behøver ingen forvisitation fra kommune/sagsbehandler.

Åbningstider:
Ring for at høre åbningstider.

Om stedet:
Mulighed for eget værelse m. bad.
20 værelser.
Man kan godt have et aktivt misbrug.
Der bliver serveret 3 måltider om dagen. Pris for dette er 74 kr. pr. dag.

OBS! Mange misbrugere og sindslidende.

Adresse:
Klausdalsbrovej 271
2860 Søborg

Kontakt:
39 57 61 15
tornehoejgaard@gladsaxe.dk
tornehoejgaard.dk

Ungetilbuddet i Brøndbyhuset

Ungetilbuddet i Brøndbyhuset

Målgruppe:
Herbergstilbud for unge.
Behøver ingen forvisitation fra kommune/sagsbehandler.

Åbningstider:
Ring for at høre åbningstider.

Om stedet:
Man kan ikke have et aktivt misbrug. Plads til 25 beboere.

Adresse:

Brøndby Møllevej 2
2605 Brøndbyvester

Kontakt:
51 37 09 46
DSV-CFB@regionh.dk

Kettegård Alle, herberg for kvinder

Herberget Kettegård Allé
Røde Kors Herberg for kvinder (§110)

Målgruppe:
Herberget er for kvinder over 18 år uden børn.

Åbningstider:

Herberget har døgnåbent alle dage.

Om stedet:
Vi er en selvejende institution drevet af Hovedstadens Røde Kors med driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Herberget er en midlertidig boform under serviceloven §110. Målgruppen er kvinder over 18 år med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i deres nuværende bolig.
Ingen børn på herberget.

Hvem henvender herberget sig til?
Herberget henvender sig til kvinder med et behov for botræning, støtte og stabilisering. Kvinderne skal være selvhjulpne og skal kunne opretholde en rimelig standard af rengøring på eget værelse og fællesområder.
Det er et krav, at kvinderne ikke har udadreagerende adfærd, og de skal være villige til at indgå i et samarbejde med personalet – blandt andet i forhold til udarbejdelse af en opholdsplan.

Faciliteter
Herberget har plads til 27 kvinder fordelt på fire enheder.

Adresse:

Kettegård Allé 14A
2650 Hvidovre

Kontakt:
2374752838 61 95 03
herberget@psv1.regionh.dk
densocialevirksomhed.dk/roede-kors-herberg-for-kvinder/

Ungeherberget på Nøjsomhedsvej

Ungeherberget på Nøjsomhedsvej 12b

Målgruppe:
Nøjsomhedsvej 12b er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §110, der henvender sig til unge mellem 18 og 30 år, der er boligløse.

Åbningstider:

Ring og hør nærmere.

Om stedet:
Fælles for beboerne på Nøjsomhedsvej 12b er, at de har et ønske og en motivation for at ændre på deres nuværende situation, men oplever at have brug for særlig støtte i forhold til at bringe egne ressourcer i spil, for på sigt at kunne navigere hensigtsmæssigt i eget liv.
På Nøjsomhedsvej 12b er det ikke tilladt at have gæster eller medbringe kæledyr. Indtagelse af rusmidler på matriklen er ikke tilladt. Hvad der sker uden for husets rammer blander vi os ikke i, medmindre vi oplever, at det har betydning for den enkelte beboers positive udvikling.

Nøjsomhedsvej 12b’s fysiske rammer:
Nøjsomhedsvej 12b ligger på Østerbro og er den øverste etage i en bygning, hvor der også ligger en vuggestue og et fritidshjem. Nøjsomhedsvej 12b består af 20 møblerede enkeltmandsværelser, to fælles køkkener, fire fælles badeværelser og ét fælles vaskerum.

For at komme i betragtning til et værelse på Nøjsomhedsvej 12b, skal man ringe direkte til os for at komme i betragtning til et værelse. Dette gælder for samtlige af Københavns Kommunes §110 og 109-tilbud, da fællesvisitationen er nedlagt.

Adresse:

Nøjsomhedsvej 12b
2100 København Ø

Kontakt:
24 79 18 38
www.kk.dk/institution/nojsomhedsvej-12b

Kollegiet Gl. Køge Landevej

Kollegiet Gl. Køge Landevej

Målgruppe:
Hjemløse mænd over 25 år.

Åbningstider:

Det faste personale er på Kollegiet på følgende tidspunkter: Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 22.00

Telefoniske henvendelser kan ske i tidsrummet: Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 21.00

Om stedet:

  • At yde beboerne hjælp til selvhjælp i forhold til egen situationen, samt at der etableres en god og konstruktiv kontakt til offentlige myndigheder.
  • At yde omsorg og akut hjælp til indflyttede beboere.

At afklare beboeres situation i tæt samarbejde med Hjemløseenheden, og dermed indenfor 4 mdr. at kunne vurdere boligbehovet.

Adresse:

Gl. Køge Landevej 137
2500 Valby

Kontakt:
36 30 43 21
kollegiet@kollegiet.info

Brøndbyhuset

Solvang unge indsats

Målgruppe:

Ungeindsatsen er et midlertidigt botilbud til unge mellem 18 og 30 år, der er ramt af hjemløshed. Udover hjemløshed, er målgruppen kendetegnet ved at have forskellige sociale udfordringer, herunder rusmiddelsproblematikker.

Åbningstider:

Døgnåbent.

Om stedet:

Tilbuddet er oprettet som et alternativ, til almindelige forsorgshjemspladser. Dette, med tanke for at hjælpe en gruppe af borgere, der har brug for et andet tilbud, end Center for Forsorg og Behandlings øvrige §110 pladser.
Målet er gennem intensive støtteforløb at hjælpe unge til en bedre og mere stabil tilværelse i egen bolig. Samtidig vil vi gerne undgå, at de unge via det miljø der kan opstå på forsorgshjem, fastholdes eller introduceres til en livsstil, der kan lede til yderligere sociale problemer og brug af rusmidler. Vi motiverer og rådgiver de unge til at modtage relevant behandling, beskæftigelsestilbud eller uddannelse.
Vi har, i alt, 16 ungepladser, med eget værelse og dele toilet, bad, køkken. fordelt på adresser i Brøndby og Helsinge.
Gæster er velkomne efter aftale men ikke overnattende

Personalet i husene er tilgængelige i dag- og aftentimerne og har mange års erfaring i at arbejde med hjemløseproblematikker og unge. Der tilbydes NADA – behandling, i begge huse, af uddannet personale.
I begge huse tilbydes behandling, for unge der har rusmiddelproblematikker. Behandlingen varetages af behandlere med mange års erfaring i at arbejde med unge.
Der arbejdes intensivt, med den enkelte unges tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne.

Adresse:

Brøndbyhuset
Brøndby Møllevej 2
2605 Brøndby

Kontakt:
51 37 09 46 (direkte)

20 57 44 72 (hovednummer)

Solvang Forsorgshjem (Glostrup)

Solvang Forsorgshjem

Målgruppe:

Borgere ramt af hjemløshed.

Åbningstider:

Døgnåbent.

Om stedet:

På forsorgshjemmet Solvang i Glostrup er der plads til 28 beboere og 3 på natherberget.
Beboerne tilbydes eget møbleret værelse med bad og toilet. Solvangs køkken laver hver dag sund og velsmagende mad, som indtages i den fælles spisestue.

Solvang arbejder på at understøtte Housing First tilgangen. Beboerne tilbydes hjælp og støtte samt råd og vejledning til at blive hjulpet ud af hjemløshed. Personalet på Solvang har en pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse.

Solvang består af beboerværelser, fællesstuer og et værksted. På værkstedet og i den tilhørende have er der mulighed for at deltage i diverse opgaver mod dusør.
Hver uge er der faste aktiviteter som tur i svømmehal og andre fællesaktiviteter. Solvang har eget fitnessrum.
Solvang ligger centralt i Glostrup ved Glostrup Hospital, og der går bus til døren. Huset fremstår lyst og venligt med en stor have, hvor man kan slappe af, grille og lave forskellige aktiviteter.

Solvangs forsikring dækker ikke for de ejendele, man selv medbringer.

Adresse:

Forsorgshjemmet Solvang
Nordstjernevej 50
2600 Glostrup

Kontakt:

20574472

Forsorgshjemmet ABSALON

Forsorgshjemmet Absalon

Målgruppe:

Tilbuddets henvender sig til målgruppen af ufrivillige hjemløse mænd mellem 25 og 50 år. Udover boligløshed, er gruppen udfordret af særlige psykosociale problemstillinger der gør at de har behov for omsorg og aktiverende støtte til, at kunne etablere en selvstændig, stabil og holdbar tilværelse i egen bolig. Målgruppen er en mangfoldig og forskelligartet. Den er kendetegnet ved, at befinde sig i en marginaliseret position med en række sammenhængende udfordringer.

Åbningstider:

Døgnåbent.

Adresse:

Forsorgshjemmet Kærskiftevej
Kærskiftevej 197
2500 Valby

Kontakt:
22 12 67 14

Ungetilbuddet i Helsingehuset (Helsinge)

Ungetilbuddet i Helsingehuset

Målgruppe:
Ungeindsatsen er et midlertidigt botilbud til unge mellem 18 og 30 år, der er ramt af hjemløshed. Udover hjemløshed, er målgruppen kendetegnet ved at have forskellige sociale udfordringer, herunder rusmiddelsproblematikker.

Åbningstider:
Telefon er døgnåben.

Om stedet:

Tilbuddet er oprettet som et alternativ, til almindelige forsorgshjemspladser. Dette, med tanke for at hjælpe en gruppe af borgere, der har brug for et andet tilbud, end Center for Forsorg og Behandlings øvrige §110 pladser.

Målet er gennem intensive støtteforløb at hjælpe unge til en bedre og mere stabil tilværelse i egen bolig. Samtidig vil vi gerne undgå, at de unge via det miljø der kan opstå på forsorgshjem, fastholdes eller introduceres til en livsstil, der kan lede til yderligere sociale problemer og brug af rusmidler. Vi motiverer og rådgiver de unge til at modtage relevant behandling, beskæftigelsestilbud eller uddannelse.

Vi har, i alt, 16 ungepladser, med eget værelse og dele toilet, bad, køkken. fordelt på adresser i Brøndby  og Helsinge.

Personalet i husene er tilgængelige i dag- og aftentimerne og har mange års erfaring i at arbejde med hjemløseproblematikker og unge. Der tilbydes NADA – behandling, i begge huse, af uddannet personale.

Gæster er velkomne efter aftale men ikke overnattende
I begge huse tilbydes behandling, for unge der har rusmiddelproblematikker. Behandlingen varetages af behandlere med mange års erfaring i at arbejde med unge.
Der arbejdes intensivt, med den enkelte unges tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne.

Adresse:
Nygade 23
3200 Helsinge

Kontakt:
20 29 06 74
DSV-CFB@regionh.dk

Roskildehjemmet (Roskilde)

Roskildehjemmet

Målgruppe:
Roskildehjemmet er et midlertidigt botilbud til hjemløse over 18 år.

Åbningstider:
Døgnåbent.

Om stedet:

Du bliver indskrevet på Roskildehjemmet, ved at du henvender dig personligt, eller ved at du bliver henvist fra en offentlig myndighed.
Du inviteres til en forsamtale, hvor du bliver spurgt om årsagen til, at du henvender dig på Roskildehjemmet. Du bliver spurgt om forskellige forhold i dit liv. Har du et misbrug, hvordan er dit netværk (familie, venner, andet), får du medicin og hvilken, og hvordan er din økonomiske situation?

Du skal også prøve at forklare, hvad du ønsker, at vi kan hjælpe dig med.

På baggrund af din beskrivelse af din situation, beslutter Roskildehjemmet, om du kan indskrives eller ej.

Roskildehjemmet har plads til 50 beboer på enkelt værelser.

Adresse:

Gammelgårdsvej 1B
4000 Roskilde

Kontakt:
46 36 90 00
roskildehjemmet@regionsjaelland.dk
www.roskildehjemmet.dk

Overførstergården (Gentofte)

Herberget Overførstergården

Målgruppe:

Herberget Overførstergården er et midlertidigt botilbud for mænd og kvinder mellem 18 og 67 år, der på grund af forskellige sociale problemer, specielt alkoholproblemer, ikke har nogen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Vi modtager ikke aktive stofmisbrugere, og man skal være i behandling eller være velbehandlet, hvis man har psykiatriske problemer.

Man kan møde mennesker fra alle lag i samfundet. Fælles for dem er, at de har været ude for en række af sociale begivenheder f.eks. skilsmisse, mistet arbejde, lukning af selvstændig virksomhed og andet, ofte kombineret med overdrevent alkoholforbrug, tab af bolig, familie og netværk.

Om stedet:

Overførstergården er en stor, ældre villa, der ligger smukt i en stor park i Gentofte.
Der er 7 dobbeltværelser og 5 enkeltværelser, beliggende på 1. sal. Der er 3 fælles badeværelser.

Vi har fælles opholdsstue med stereoanlæg og billardstue med T.V.

Computerrum med internetadgang findes i vores pavillon.

Du kan vaske og tørre dit tøj og sengetøjet i vores vaskerum.

Værelserne er møbleret, så du kan ikke tage dine egne møbler med. Du kan ikke opbevare møbler eller andet hos os. Du får udleveret sengetøj og håndklæder.

Ved henvendelser til din kommune, læge eller andre offentlige myndigheder kan du anvende husets telefoner.

Adresse:

Jægersborg Allé 139
2820 Gentofte

Kontakt:
39 76 35 15
kaen@gentofte.dk
www.overfoerstergaarden.dk

Skansegården Forsorgshjem (Hillerød)

Skansegården Forsorgshjem – Center for Forsorg og Behandling (CFB)

Målgruppe:

​Skansegården i Hillerød er et forsorgshjem, der tilbyder midlertidigt bo ophold til personer, der er hjemløse eller ikke formår at opholde sig i egen bolig.

Åbningstider:
Telefonen er åben hele døgnet.

Om stedet:

På Skansegården er der plads til 64 beboere. Beboerne tilbydes eget møbleret værelse og fælles køkken, bad og opholdsrum.
Skansegården består af beboerværelser, fællesstuer, en café og et værksted. På værkstedet og i den tilhørende have er der mulighed for at deltage i diverse opgaver mod dusør.

Adresse:
Skansevej 2C
3400 Hillerød

Kontakt:
51 633663
misbrugscenteret@regionh.dk
densocialevirksomhed.dk

Øvrige herberger i Danmark

Du kan finde en liste over øvrige herberger i Danmark her:

http://sandudvalg.dk/side/boformer-hjeml%C3%B8se

 

KRISECENTRE

Garvergården

Garvergården (§110 + §109)

Målgruppe:
Krisecenteret modtager både kvinder, mænd, med og uden børn, samt hele familier.

Åbningstider:
Kontakt krisecenteret for at høre deres åbningstider.

Om stedet:
Garvergården råder over 32 værelser og er til for dig, som har brug for et midlertidigt trygt sted at være.
Her kan du få hjælp hvis du er voldsramt eller truet og har brug for hjælp eller er udsat og har særlige sociale vanskeligheder, som du har brug for hjælp til at komme igennem.
Garvergården er en selvejende institution, men er en del af Center for Udsatte Voksne og Familier i Københavns Socialforvaltning.

Adresse:
Dannebrogsgade 34-36
1660 Kbh V

Kontakt:
33 21 88 11
kcgarvergaarden@sof.kk.dk
garvergaarden.kk.dk

Den Åbne Dør

Krise- og familieherberget Den Åbne Dør

Målgruppe:
Primært kvinder med børn, men har enkelte værelser til kvinder uden børn.

Åbningstider:
Kontakt krisecenteret for at høre deres åbningstider.

Om stedet:
Råder over 12 pladser.
Der er personale på stedet døgnet rundt.

Adresse:
Hedebygade 30
1754 Kbh V

Kontakt:
33 24 91 03
tove.schirmer@sof.kk.dk
kvindekrisecenterdaad.dk/kontakt

Egmontgården

Egmontgården (§110 + §109)

Målgruppe:
Egmontgården er et krisecenter for voldsramte kvinder (§ 109) og udsatte familier (§ 110)

Åbningstider:
Mandag – onsdag fra kl. 08.30 – 15.45.
Torsdag fra kl. 08.30 – 18.00.
Fredag fra kl. 08.30 – 13.45.

Om stedet:
At bo på Egmontgården

Vi har uddannet personale som du altid kan snakke med – pædagoger og psykolog.
Egmontgården har både pladser til mænd og kvinder.

Vi tilbyder:

• En plan for opholdet, som udarbejdes i fællesskab mellem beboere og rådgiver/kontaktperson

• Støttende samtaler med socialrådgiver eller kontaktperson efter behov

• ”Børnerummet”: Et tilbud om støtte til medfølgende børn, hvor støtten kan gives direkte til barnet, til moderen eller faderen eller begge to afhængigt af behov og barnet

• Støtte til kontakt med andre dele af det sociale system, f.eks. omkring diverse ansøgninger til kommunen, skilsmisse, samværsordninger, opholdstilladelse m.m.

Fysiske rammer
På Egmontgården har vi 77 lejligheder, der er beregnet til både mandlige og kvindelige enlige forsørgere med 1 eller 2 børn, samt unge gravide. Lejlighederne består af et værelse + kammer. Enkelte lejligheder er møbleret. Alle lejligheder har eget køkken og bad. De møblerede lejligheder indeholder senge, bord, stole, lamper, køkkenudstyr mv. Der er 2 små elevatorer, samt beboervaskeri. Barnevognsskure og cykelstativer findes i gadeplan. Der er en legeplads i gården, samt borde og bænke.Egmontgårdens indgangsdør er aflåst efter kl. 20, og der er personale i dagtimerne på hverdage.

Vi modtager ikke voksne og børn, der har behov for støtte døgnet rundt.

Adresse:
Svendborggade 1, 1. sal
2100 Kbh Ø

Kontakt:
33 17 49 86
egmont@sof.kk.dk
kk.dk/institution/egmontgården

Baltic (Midlertidig lukket)

Krisecentret Baltic (Midlertidig lukket)

Målgruppe:
Krisecentret Baltic er et krisecenter for voldsramte og et botilbud for udsatte familier.

Åbningstider:
Kontakt krisecenteret for at høre deres åbningstider.

Om stedet:
Baltic har 40 umøblerede værelse. Der er personale døgnet rundt.
Alle brugere skal udarbejde en opholdsplan i samarbejde med en kontaktperson.
Der er mulighed for støttende samtaler med socialrådgiver eller kontaktperson efter behov samt støtte til kontakt til andre dele af det sociale system, f.eks. omkring diverse ansøgninger.
Der er også særligt personale med fokus på børnene.

Adresse:
Dortheavej 71
2400 Kbh NV

Kontakt:
38 34 03 33
baltic@sof.kk.dk

Kvindehjemmet

Kvindekrisecenteret Kvindehjemmet

Målgruppe:
Voldsramte kvinder med og under børn.

Åbningstider:
Telefon er døgnåben.

Om stedet:
Kvindehjemmet har 40 pladser. Her er tilknyttet pædagoger, socialrådgivere og psykologer.
Der tilbydes rådgivning og gruppeforløb for både børn og voksne.

Er du udsat for vold, og har du brug for rådgivning og måske en krisecenterplads?

  • Du kan ringe anonymt til Kvindehjemmet på 35 81 98 45 eller den nationale hotline på 1888. Vi sidder klar til at hjælpe døgnet rundt. Der er ledige pladser i København.
  • Send en mail til kvh@kvindehjemmet.dk (dansk eller engelsk).
  • Har du ikke mulighed for at ringe eller maile først, så kom forbi vores hus: Jagtvej 153b, 2200 København N.

Adresse:
Jagtvej 153B
2200 Kbh N

Kontakt:
35 81 98 45
kvindehjemmet.dk

Hanne Mariehjemmet (Roskilde)

Kvinderkrisecenteret Hanne Mariehjemmet (§109)

Målgruppe:
Hanne Mariehjemmet er et krisecenter for kvinder over 18 år.

Åbningstider:
Kvindekrisecenteret har døgnåbent.

Om stedet:
Kvindekrisecentret Hanne Mariehjemmet er det eneste specialiserede døgntilbud i Danmark til socialt marginaliserede kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet. Formålet med Hanne Mariehjemmet er at tilbyde målgruppen beskyttelse, omsorg, pleje/behandling, skadereduktion og socialfaglig- og socialpædagogisk støtte i en afgrænset periode. Hanne Mariehjemmet tilbyder ophold til kvinder fra hele landet.
Kvinderne må efter det første døgns ophold ikke være påvirket af stoffer eller alkohol og det er ikke tilladt at indtage og opbevare alkohol eller stoffer på Hanne Mariehjemmet.

Adresse:
Ringstedvej 57-59
4000 Roskilde

Kontakt:
46 32 19 92
hanne@mariehjem.dk
mariehjem.dk/hanne

Mandecenteret

Mandecenteret

Målgruppe:

Mandecentrets botilbud henvender sig til dig, der:

– ikke har et sted at bo, fordi du og partner er gået fra hinanden

– er voldsramt mand, udsat for psykiske eller fysiske overgreb fra din partner eller andre familiemedlemmer. Det kan fx være, at din partner vedvarende ydmyger eller kontrollerer dig, bider, slår eller sparker

Åbningstider:

Telefontid er mandag-fredag kl. 9.00 – 15.00.

Om stedet:

I Mandecentret kan du bo midlertidigt, hvis du og din partner er gået fra hinanden. Du kan også benytte vores botilbud, hvis I stadig danner par, men din partner udsætter dig for vold, eller hvis du er udsat for vold fra et andet familiemedlem.

En række betingelser skal være opfyldt, for at vi kan tilbyde dig at bo i Mandecentret. Ring til os på 70 11 62 63 og hør mere. Nogle gange finder vi sammen en anden mulighed, hvis din situation ikke opfylder kravene til at få en midlertidig bolig hos os.
Hvis vi vurderer, at der er mulighed for, at du kan flytte ind, inviterer vi dig til en visitationssamtale.

Adresse:

Mandecentret København
Overgaden neden Vandet 17, 2
1414 København K

Kontakt:
70 25 90 06
info@mandecentret.dk
www.mandecentret.dk/midlertidig-bolig

Ubbely Krisecenter (Stenløse)

Ubbely Krisecenter (§109 +§110)

Målgruppe:
Vi er et krisecenter for kvinder og børn, udsat for vold: fysisk, psykisk, økonomisk, seksuel, stalking.

Åbningstider:
Krisecenteret har døgnåbent.

Om stedet:

Vi bor i storkøbenhavn (Stenløse) og der er LIGE ved s-togs stationen (30 minutter fra kbh i s-tog).

Vi tilbyder beskyttelse, tryghed, omsorg, samtaler og terapi, mentor og praktisk støtte ifb. besøg hos kommune, læge intration osv. osv….

Vi tilbyder ophold for kvinder med og uden børn fra hele landet,

V i tilbyder meget hyggeligt og hjemligt varmt miljø, med eget værelse

Vi har 7 pladser og der er tilknyttet pædagoger, lærer, socialrådgiver, psykoterapeuter, akupunktør

(Vi tager ikke aktive misbruger eller Ubehandlet diagnoser).

Adresse:

Stationsvej 2b
3660 Stenløse

Kontakt:
27 13 17 10
28 15 75 76
mail@ubbelykrisecenter.dk
www.ubbelykrisecenter.dk

Ubbely Krisecenter (Køge)

Ubbely Krisecenter (§109 +§110)

Målgruppe:
Vi er et krisecenter for kvinder og børn, udsat for vold: fysisk, psykisk, økonomisk, seksuel, stalking.

Åbningstider:
Krisecenteret har døgnåbent.

Om stedet:

Vi tilbyder beskyttelse, tryghed, omsorg, samtaler og terapi, mentor og praktisk støtte ifb. besøg hos kommune, læge intration osv. osv….

Vi tilbyder ophold for kvinder med og uden børn fra hele landet,

V i tilbyder meget hyggeligt og hjemligt varmt miljø, med eget værelse

Vi har 4 pladser og der er tilknyttet pædagoger, lærer, socialrådgiver, psykoterapeuter, akupunktør

(Vi tager ikke aktive misbruger eller Ubehandlet diagnoser).

Adresse:

Vordingborgvej 3B
4600 Køge

Kontakt:
63131710
koege@ubbelykrisecenter.dk
www.ubbelykrisecenter.dk

LiveShelter

LiveRehab/LiveShelter

Målgruppe:

Voldsramte kvinde og deres børn.

Åbningstider:
Får kvinder behov for at komme i kontakt med LiveShelter, kan de enten benytte krisecentrets døgntelefon.

Om stedet:

LiveShelter har plads til 20 kvinder og otte børn, og ud over at tilbyde sengepladser til voldsramte kvinder og deres børn, bliver stedet også et helende og styrkende fællesskab, hvor både børn og kvinder kan finde sig selv igen.

LivaRehab er et rehabiliteringscenter, der behandler og rehabiliterer mennesker med prostitutionsskader, incestoverlevere, mennesker der er gået i stå på grund af seksuelle overgreb, kønsrelateret vold og undertrykkelse.

Adresse:

Krisecenteret ligger på en hemmelig adresse på Amager.

Kontakt:
88 44 20 00
livarehab@livarehab.dk
https://livashelter.dk

Svendebjerggård (Hvidovre)

Svendebjerggård Krisecenter (Frelsens Hær)

Målgruppe:

Svendebjerggård er et midlertidig botilbud med sikkerhed, rådgivning og omsorg til voksne, med eller uden børn, der har behov for støtte i en svær livssituation.

Om stedet:

Har du oplevet vold i nære relationer, eller er du boligløs på grund af sociale vanskeligheder, kan du søge om at få plads hos os.

Hvem kan få en plads?
Vi arbejder efter servicelovens § 109 (vold i nære relationer) og § 110 (boligløshed og andre sociale vanskeligheder). Mænd og kvinder over 18 år kan søge om at få plads hos os, hvis de mangler et sted at bo på grund af vold i nære relationer, trusler eller andre sociale udfordringer.

Har du børn, kan de blive indskrevet sammen med dig. Har du børn på samvær, er de velkomne i de perioder, hvor du har dem.

Adresse:

Catherine Boothsvej 20
2650 Hvidovre

Kontakt:

Telefon: 38 61 98 70
E-mail: svendebjerggaard@regionh.dk

UNG Krisecenter

UNG Krisecenter

Målgruppe:

Voldsramte kvinder 18 – 29 år

Åbningstider:

Om stedet:

Krisecenteret er for unge kvinder i alderen 18 år til og med 29 år, som er udsat for vold i nære relationer. Der er plads til 6 kvinder uden børn.

 

Vi er beliggende i skønne lokaler i Taastrup, nærmere bestemt på Taastrup hovedgade 181 og vi har åbent døgnet rundt. På krisecenteret vil kvinderne blive mødt af et fagligt stærkt personale, som har mange års erfaring inden for volds- og krisecenterområdet.

 

Adresse:

Taastrup Hovedgade 181 , Taastrup

Kontakt:
70 60 19 89
kontakt@ungkrisecenter.dk
https://ungkrisecenter.dk/

Svendebjerggård (Hvidovre)

Svendebjerggård Krisecenter (Frelsens Hær)

Målgruppe:

Svendebjerggård er et midlertidig botilbud med sikkerhed, rådgivning og omsorg til voksne, med eller uden børn, der har behov for støtte i en svær livssituation.

Om stedet:

Har du oplevet vold i nære relationer, eller er du boligløs på grund af sociale vanskeligheder, kan du søge om at få plads hos os.

Hvem kan få en plads?
Vi arbejder efter servicelovens § 109 (vold i nære relationer) og § 110 (boligløshed og andre sociale vanskeligheder). Mænd og kvinder over 18 år kan søge om at få plads hos os, hvis de mangler et sted at bo på grund af vold i nære relationer, trusler eller andre sociale udfordringer.

Har du børn, kan de blive indskrevet sammen med dig. Har du børn på samvær, er de velkomne i de perioder, hvor du har dem.

Adresse:

Catherine Boothsvej 20
2650 Hvidovre

Kontakt:

Telefon: 38 61 98 70
E-mail: svendebjerggaard@regionh.dk

 

NB! Da denne side er et frivilligt initiativ, er vi meget afhængige af din hjælp til at holde den ajour. Så har du rettelser eller kommentarer til ovenstående, bedes du sende dem til info@fuckinghjemlos.dk